Pogrzeb śp. o. Józefa Witka

W piątek 31 stycznia zmarł nagle o. Józef Witek, redemptorysta mieszkający w Toruniu od blisko 30 lat. Pogrzeb został wyznaczony na wtorek 4 lutego. W drzwiach kościoła zgromadziła się ponad dwudziestoosobowa grupa redemptorystów. Punktualnie o godz. 10.15 ciało śp. o. Józefa zostało wprowadzone do świątyni w procesji, którą utworzyli redemptoryści, i złożone na przygotowanym katafalku. Po krótkim wprowadzeniu przełożonego domu zakonnego rozpoczęło się czuwanie na modlitwie, podczas którego sprawowano jutrznię z Liturgii godzin. Przewodniczył jej o. Krzysztof Stankowski.

Około pięćdziesięciu kapłanów stanęło do Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem o. Janusza Soka, przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, który również wygłosił słowo Boże. Tuż przed jej rozpoczęciem o. Wojciech Zagrodzki, przełożony wspólnoty redemptorystów w Toruniu, przybliżył życiorys i sylwetkę zmarłego o. Józefa Witka. Ojciec Prowincjał w homilii zwrócił uwagę na znaczenie wiary, dzięki której chrześcijanom łatwiej jest przeżywać nie tylko wydarzenie śmierci kogoś bliskiego, ale również różne życiowe zakręty. We Mszy św., oprócz licznie obecnych redemptorystów przybyłych z różnych klasztorów w Polsce (wśród nich znaleźli się m.in. wikariusz Prowincjała o. Piotr Chyła oraz poprzedni przełożeni wspólnoty redemptorystów w Toruniu o. Waldemar Gawłowski i o. Eugeniusz Leśniak), wzięli udział przedstawiciele rodziny zmarłego o. Józefa, którzy przybyli z odległej Bielowy k. Dębicy (niestety, nikt z trzech sióstr i trzech braci zmarłego nie dał rady przyjechać ze względu na stan zdrowia), przedstawiciele diecezjalnej rodziny kapłańskiej w osobach ks. prał. Stanisława Majewskiego, dziekana dekanatu Toruń II, i ks. prał. Józefa Nowakowskiego, pracownicy klasztoru oraz licznie przybyli parafianie parafii św. Józefa. Obecne były również siostry józefitki, nazaretanki i sercanki (dwie z trzech sióstr zmarłego o. Józefa Witka wstąpiły do zgromadzenia sióstr sercanek).

Na zakończenie Mszy św. przełożony wspólnoty redemptorystów w Toruniu o. Wojciech Zagrodzki podziękował przybyłym za obecność i wspólną modlitwę za zmarłego. Szczególne słowa podziękowania skierował w stronę p. Iwony Kucz i p. Janiny Domagalskiej, które bez wahania podjęły się opieki nad zmarłym w ostatnim okresie jego życia, kiedy zaistniała taka potrzeba.

Przygotowany autobus przewiózł obecnych na cmentarz przy ul. Wybickiego, gdzie w jednym z grobów redemptorystów zostało złożone ciało śp. o. Józefa Witka. Tam będzie oczekiwał na zmartwychwstanie ciał. Rodzina, kapłani, siostry zakonne, pracownicy klasztoru oraz zaproszeni goście udali się do Domu Pielgrzyma, gdzie został przygotowany posiłek

Zmarłego polecamy modlitwie wszystkich.

 

Zdjęcia z pogrzebu są dostępne w naszej galerii.