Porządek nabożeństw:

NIEDZIELA i ŚWIĘTA:
18.00 (sobota)
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00 (IX-VI), 18.00, 20.00

DNI POWSZEDNIE:
7.00, 8.00, 18.00

SPOWIEDŹ:
Podczas każdej Mszy św. oraz w piątki w godz. 15.00-18.00

NOWENNA DO MBNP:
środa, godz. 8.00 i 18.00

Duszpasterstwo niesakramentalnych związków małżeńskich

 

Duszpasterz: o. Wojciech Zagrodzki CSsR

Animator: dk Tomasz Chmielewski

Kontakt: sekretariat parafii: parafia.sw.jozefa@gmail.com

 

„Kościół ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych, do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy – już połączeni sakramentalną więzią małżeńską – probowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia” (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 84). W lutym 2013 roku po rekolekcjach, którym przewodniczył jezuita o. Krzysztof Dorosz, zawiązała się grupa osób żyjących w niesakramentalnych związkach małżeńskich. Raz w miesiącu w każdy drugi piątek miesiąca spotykają się na modlitwie, słuchaniu słowa Bożego głoszonego w formie konferencji i dzieleniu się życiem w Kaplicy św. Teresy (wejście przez furtę) o godz. 19.00. Spotkania mają charakter otwarty, stąd każdy może do wspólnoty dołączyć w dowolnym momencie.