Duszpasterstwo niesakramentalnych związków małżeńskich

 

Duszpasterz: o. Wojciech Zagrodzki CSsR

Animator: dk Tomasz Chmielewski

Kontakt: sekretariat parafii: parafia.sw.jozefa@gmail.com

 

„Kościół ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych, do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy – już połączeni sakramentalną więzią małżeńską – probowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia” (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 84). W lutym 2013 roku po rekolekcjach, którym przewodniczył jezuita o. Krzysztof Dorosz, zawiązała się grupa osób żyjących w niesakramentalnych związkach małżeńskich. Raz w miesiącu w każdy drugi piątek miesiąca spotykają się na modlitwie, słuchaniu słowa Bożego głoszonego w formie konferencji i dzieleniu się życiem w Kaplicy św. Teresy (wejście przez furtę) o godz. 19.00. Spotkania mają charakter otwarty, stąd każdy może do wspólnoty dołączyć w dowolnym momencie.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkometrażowego filmu dokumentalnego o osobach żyjących w związkach niesakramentalnych i wspólnocie, jaką tworzą. O ich drodze, dojrzewaniu do osobistej relacji z Panem Bogiem i szukaniu miejsca w Kościele – pomimo życiowych sytuacji, w jakich się znaleźli. Film zrealizowany przez osoby ze Wspólnoty Związków Niesakramentalnych przy kościele św. Jacka w Warszawie, między innymi dla tych, którzy pragną na taką drogę wejść, tylko po ludzku się boją...