Róże Rodziców modlących się za swoje dzieci

 

Duszpasterz: o. Adam Dudek CSsR

Lider: Andrzej Bartkowiak

Kontakt: tel. 603-747-261, e-mail: andrzejbartkowiak1@wp.pl

 

Jesienią 2012 roku w środowisku rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu zawiązała się grupa osób, która – w przekonaniu o szczególnej mocy modlitwy zanoszonej razem z innymi – postanowiła wspólnie modlić się w intencji swoich dzieci. Każdy z nich zobowiązał się do odmówienia codziennie jednej tajemnicy różańca w intencji wszystkich dzieci żyjących w rodzinach modlących się rodziców. Z czasem inni rodzice zaczęli dołączać do tej grupy, aż mogła powstać pierwsza róża różańcowa rodziców modlących się razem za swoje dzieci. W ten sposób dwadzieścia osób codziennie odmawia cały różaniec. Wspólnota spotyka się na Mszy św. w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00.