Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 

Asystent: o. Wojciech Zagrodzki CSsR

Prezes: Andrzej Jeziorski

Kontakt: srk.jozef@gmail.com

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, działającą w poszczególnych diecezjach i parafiach. Koło Parafialne Stowarzyszenia przy Parafii św. Józefa istnieje od 1993 roku. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, posiada osobowość prawną, działa w łączności z Kościołem Katolickim. Skupia osoby fizyczne, najczęściej małżeństwa. Koło przy parafii św. Józefa gromadzi się w czwarty wtorek każdego miesiąca (poza grudniem i miesiącami wakacyjnymi) po Mszy św. o godz. 18.00 w sali „Pustelnik” (wejście E). Podejmuje różne inicjatywy o charakterze religijnym i społecznym. W naszej parafii było m.in. inicjatorem powstania świetlicy dla dzieci „Marcelinek”, kina parafialnego, Klubu Seniora oraz szeregu akcji obrony życia i ochrony praw rodziny.

Link do własnej strony: www.srkdt.org.pl