Uroczystość 50-lecia poświęcenia kościoła 14.06.2014

 

cz.1 Wprowadzenie do uroczystości

 

 

cz. 2 Msza św.