Wspólnota męska „SYNOWIE JÓZEFA”

Duszpasterz: o. Adam Dudek CSsR                             

Kontakt: https://www.facebook.com/synowie.jozefa

 

Synowie Józefa to męska wspólnota, która zawiązała się w 2015 roku. Inicjatorem formowania się był Mariusz Rumiński (Marian), który po kursie Alfa odczuł potrzebę serca do męskich rozmów, modlitw i inicjatyw. Zbierając początkowo niewielką grupą, w której skład wchodzili również Łukasz (Dex) oraz Adrian, zaczynali się spotykać na wyjściach do lasu czy przy ognisku, gdzie rozmawiali i wspólnie się modlili. Wspólnota zaczęła się powiększać i w efekcie przekształciła się w regularne spotkania w salce, które poprzedzała msza święta. Dynamicznie działająca wspólnota zrealizowała wiele projektów, takich jak zbiórka pieniędzy i realizacja remontu dla potrzebującej rodziny, przygotowanie krzyży na misje święte w parafii, wspólne nocne czuwania przy Najświętszym Sakramencie czy męskie Drogi Krzyżowe.

Obecnie wspólnota ma na celu wrastanie ku męskości. Rozwijamy się poprzez wspólną modlitwę, rozmowy, czytanie Słowa Bożego.

Spotykamy się w poniedziałki o godzinie 20.00 na Eucharystii w kaplicy św. Teresy (wejście przez furtę klasztorną), by potem przejść do naszej salki na dalszą część (wejście H, duszpasterstwo akademickie).

Zapraszamy!