Duszpasterstwo Akademickie Redemptorystów „DAR”

 

Duszpasterz: o. Maciej Ziębiec CSsR

Zarząd: Jakub Gołaszewski, Julia Pokaczajło, Kinga Pająk

Kontakt

Grupa Medialna: tel.: 519 480 156

Duszpasterz: duszpasterz@dartorun.pl

Kontakt: dar@dartorun.pl

Strona internetowa

Facebook

Instagram

Spotify

Youtube

 

 

Duszpasterstwo Akademickie działające przy redemptorystach i we współpracy z redemptorystami przyjęło charyzmat ewangelizacyjno-modlitewny, pragnie nieść światu Ewangelię i odpowiadać na potrzeby dzisiejszego świata. Duszpasterstwo gromadzi studentów, ale nie tylko. Składają się na nie cztery wspólnoty: Wspólnota Akademicka Bacówka, wspólnota małżeńska „Dom na Skale”, wspólnota mężczyzn „Synowie Józefa” oraz zespół „Sunday Worship”. Nie można jednak Duszpasterstwa Akademickiego ograniczyć jedynie do wyżej wymienionych wspólnot. Kurs Alpha, warsztaty, spotkania formacyjne, pielgrzymki, kursy przedmałżeńskie, wydarzenia ewangelizacyjne, takie jak Jezualia, i wiele innych aktywności to dzieło całego Duszpasterstwa Akademickiego! Więcej informacji na stronie internetowej DARu.