Wspólnota Anonimowych Alkoholików

 

Animator: Sławomir

Kontakt: tel.: 693 978-948

 

Każdy, kto uwikłał się w problem, wie, jak wielkie znaczenie dla wytrwania na drodze wychodzenia z nałogu ma środowisko życia człowieka. Anonimowi Alkoholicy takie właśnie środowisko tworzą. Spotykają się każdego tygodnia w soboty o godz. 17.00 w podziemiach kościoła, aby być dla siebie umocnieniem w decyzji trwania w całkowitej abstynencji. Nikt nie będzie tak przekonujący dla człowieka uzależnionego od alkoholu, jak ten, kto sam był alkoholikiem, który problem choroby alkoholowej przezwyciężył i sam pozostaje abstynentem.