Wspólnota Biblijna

 

Opiekun: o. Paweł Pakuła CSsR

Lider:

Kontakt:

 

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – św. Hieronim

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział:

„ Pismo Święte jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to medytacja i z kolei modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Właśnie modlitwa inspirowana przez Pismo Święte jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce. Módlmy się – kończył Ojciec Święty – aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb Słowa Życia. Polecajmy tę sprawę Najświętszej Pannie, która przyjmując Słowo Boże, stała się Matką Zbawiciela. Uczmy się korzystać z Pisma Świętego jako źródła prawdy objawionej. Ono ułatwi nam wniknąć w głębię Odkupienia i otworzyć się na tajemnicę Chrystusa. Słowo Boże niech kształtuje nasze życie i postępowanie, abyśmy jak Apostołowie stawali się głosicielami i świadkami Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi…”

Spotkania grupy biblijnej odbywają się w czwartki o godz. 19.00 (spotykamy się na furcie klasztoru). Na spotkaniach czytamy i rozważamy wybrane teksty Pisma Świętego oraz przygotowujemy się do uczestnictwa w niedzielnej Liturgii Słowa. Jesteśmy grupą otwartą, zachęcamy i zapraszamy, aby dołączyć do nas.