Redemptoryści pracujący w Toruniu

 

o. Wojciech Zagrodzki – przełożony Domu Zakonnego i proboszcz parafii

o. Jacek Burnus – ekonom Domu Zakonnego i duszpasterz  o.  – z-ca przełożonego Domu Zakonnego

Zespół misjonarzy i rekolekcjonistów:

o. Wojciech Bieszke – dyrektor misji

o. Stanisław Kuczek

o. Stanisław Kukułka

o. Krzysztof Stankowski

 

Zespół duszpasterzy:

o. Łukasz Baran – katecheta

o. Jacek Burnus – wikariusz parafii

o. Jerzy Chaim – kapelan hospicjum

o. Grzegorz Gut – katecheta

o. Szczepan Hebda – katecheta

o. Tomasz Jońca

o. Leszek Kapusta

o. Marian Krakowski

o. Wiesław Majewski

o. Benedykt Mądrzejewski – kapelan szpitala

o. Paweł Pakuła

o. Jan Skórka – wikariusz parafii

o. Maciej Ziębiec – duszpasterz akademicki

 

Ojcowie emeryci:

o. Ludwik Kozłowski

 

Zespół ojców pracujących w Radiu Maryja:

o. Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja

o. Benedykt Cisoń

o. Piotr Dettlaff

o. Janusz Dyrek

o. Witold Hetnar

o. Jan Król

o. Grzegorz Moj

o. Marian Sojka

o. Dawid Wilczyński

o. Grzegorz Woś

 

Wspólnota przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz WSKSiM:

o. Andrzej Laskosz – kustosz sanktuarium

o. Władysław Bodziony

o. Stanisław Janiga

o. Zbigniew Kotliński

o. Zdzisław Klafka – rektor WSKSiM

o. Dariusz Drążek