Przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa

 

a. Dokumenty wymagane w kancelarii parafialnej

b. Katechezy przedmałżeńskie (tzw. „kurs” przedmałżeński)

c. Poradnia Rodzinna

 

Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa – jest to minimalny czas niezbędny na spokojne zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Należy zachęcać, aby rezerwacji terminu ślubu dokonać znacznie wcześniej, zwłaszcza jeśli sakrament małżeństwa planowany jest w czasie, w którym wielu planuje ślub kościelny.

Należy zgłosić się do kancelarii parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (ważne jest nie tyle zameldowanie, co faktyczne zamieszkanie przez dłuższy okres). W przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa na terenie innej parafii, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej – jest ona kanonicznie wymagana do ważnego zwarcia sakramentu małżeństwa.

 

a. Dokumenty wymagane w kancelarii parafialnej

W kancelarii parafialnej zostanie spisany protokół przedślubny, którego celem jest wykluczenie przeszkód do zawarcia małżeństwa. Do spisania protokołu przedślubnego wymagane jest okazanie dowodu tożsamości.

Ponadto będzie trzeba zgromadzić następujące dokumenty:

  • świadectwo chrztu narzeczonego i narzeczonej z adnotacją o stanie wolnym (nie starsze niż 6 miesiące),

  • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. „kurs” przedmałżeński) – zobacz informacje poniżej,

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważne 6 miesięcy),

  • zaświadczenie o udziale w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej – zobacz informacje poniżej,

  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych (prośbę o wygłoszenie zapowiedzi otrzymuje się w kancelarii parafialnej).

Ponadto potrzebne będą dane personalne świadków (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Świadkiem sakramentu małżeństwa może być osoba pełnoletnia, która będzie zdolna zaświadczyć w sposób wiarygodny o zawartym małżeństwie. Wypada, aby była wierzącym i praktykującym katolikiem, choć nie jest to wymóg kanoniczny.

 

b. Katechezy przedmałżeńskie (tzw. „kurs” przedmałżeński)

W ramach dalszego przygotowania do sakramentu małżeństwa niektórzy uczestniczą w katechezach przedmałżeńskich w okresie edukacji w szkole średniej. W bezpośredniej bliskości sakramentu małżeństwa obydwoje narzeczeni powinni jednak wziąć udział w katechezach przedmałżeńskich (potocznie zwanych „kursem przedmałżeńskim”), a zaświadczenie o ich ukończeniu powinno być dołączone do protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej.

Parafia św. Józefa w Toruniu proponuje dwie formy katechez przedmałżeńskich:

  • „Weekendowy kurs przedmałżeński”

Najbliższe terminy:

  • 19-20 października 2019

 

Kurs w sobotę trwa od godz. 9.00 do godz. 18.00 (w środku dnia proponowany jest obiad). W niedzielę zajęcia trwają od 9.30 (Msza św.) do 14.30. Kurs prowadzony jest w formie warsztatów, zatem podczas całego jego trwania konieczna jest obecność obojga narzeczonych. Podstawowym „narzędziem” w czasie tych spotkań jest rozmowa dwojga narzeczonych. Zajęcia wykładowe ograniczone są do koniecznego minimum. Wymaga to jednak od uczestników bardziej aktywnego zaangażowania oraz odwagi i chęci poznawania siebie. Obok spotkań, konferencji i ćwiczeń, zaplanowany jest również czas na modlitwę, Eucharystię i sakrament pojednania.

UWAGA 1: Ze względu na znaczne koszty organizacyjne (prelegenci, materiały, posiłki itp.) uczestników prosimy o złożenie ofiary w wysokości 200 zł od pary. 50 zł zaliczki (bezzwrotnej) prosimy przesłać na konto parafii z dopiskiem weekendowy kurs przedmałżeński albo przekazać bezpośrednio w sekretariacie.

UWAGA 2: Ponieważ kurs prowadzony jest metodą warsztatową, liczba uczestników jest ograniczona. Prosimy zatem o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w sekretariacie parafii (tel.: 56 662 30 32 lub e-mail: parafia.sw.jozefa@gmail.com). Przy zapisach prosimy o podanie imienia i nazwiska, nr. telefonu oraz daty i miejsca urodzenia.

  • „Wieczory dla zakochanych”

Ruch „Spotkania Małżeńskie” – ośrodek diecezji toruńskiej dwukrotnie w ciągu roku akademickiego (w I i w II semestrze) organizuje cykl spotkań przygotowujący do sakramentu małżeństwa zwany „Wieczorami dla Zakochanych”. Więcej o tych spotkaniach na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.
Pełen cykl obejmuje 9 spotkań odbywających się raz w tygodniu w niedzielne popołudnie (każde spotkanie trwa ok. 2,5 godz. i kończy się tak, by zdążyć na Mszę św. akademicką o godz. 20.00).  Spotykamy się w naszej parafii najczęściej w sali św. Gerarda. Spotkania prowadzą pary małżeńskie i kapłan – ojciec redemptorysta. Najważniejsza jednak praca ma miejsce podczas dialogu w parach uczestniczących. Dlatego też w spotkaniach trzeba uczestniczyć we dwoje, najlepiej jeszcze przed podjęciem wiążących decyzji o małżeństwie. Uczestnicy, dzięki wypracowanej metodzie spotkań, lepiej się poznają i uczą się wzajemnej komunikacji. W rezultacie mają szansę w sposób bardziej świadomy podjąć decyzję o wspólnej drodze małżeńskiej. Wieczory rozpoczynają się tydzień lub dwa po rozpoczęciu semestru na uczelni. Na zakończenie dajemy zaświadczenie o odbyciu przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają: para z naszej parafii Halina i Janusz Mazurkowie, tel. 669-210-388, e-mail zgloszenia.torun@spotkaniamalzenskie.pl oraz duszpasterz akademicki.

Najbliższy cykl rozpoczyna się w niedzielę, 20 października 2019 r. o godz. 17.00 (sala św.Gerarda przy Domu Pielgrzyma).

 

c. Spotkania w Poradni Rodzinnej

Przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa narzeczeni są zobowiązani do wzięcia udziału w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Mogą skorzystać z poradni rodzinnej działającej przy parafii św. Józefa w Toruniu. Do Poradni Rodzinnej należy zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

  • Narzeczeni z parafii św. Józefa w Toruniu

Terminy spotkań w 2019 roku: 9 września, 18 listopada (poniedziałek, godz. 17.00, sala przy furcie klasztoru)

Spotkania odbywają w następujący sposób: pierwsze spotkanie dla grupy par narzeczeńskich odbywa się na ogół w poniedziałek, a kolejne są indywidualnymi spotkaniami dla każdej pary osobno. Udział w spotkaniach w Poradni Rodzinnej dla osób z parafii św. Józefa w Toruniu jest bezpłatny.

Zajęcia prowadzi i informacji udziela p. Bożena Szwechowicz, tel.: 56 62 35 225.

  • Narzeczeni spoza parafii św. Józefa w Toruniu

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie spotkaniami w Poradni Rodzinnej dla osób spoza parafii św. Józefa w Toruniu, została stworzona druga możliwość skorzystania z obowiązkowych trzech spotkań w Poradni Rodzinnej. Wszystkie trzy spotkania są spotkaniami indywidualnymi dla każdej pary narzeczeńskiej w terminie osobiście ustalonym z osobą prowadzącą. Udział w tej formie spotkań w Poradni Rodzinnej wiąże się z opłatą w wysokości 150 zł od pary, a uczestnicy otrzymują odpowiednie materiały do pracy indywidualnej.

Zajęcia prowadzi i informacji udziela p. Marlena Prusakowska. Kontakt, tel.: 669 880 816, email: marlena.prusakowska@wp.pl.