Duszpasterstwo Akademickie Redemptorystów „DAR”

Duszpasterz Akademicki: o. Adam Dudek CSsR (duszpasterz@dartorun.pl)

Strona internetowa: www.dartorun.pl

E-mail: dar@dartorun.pl

 

Facebook

Instagram

Youtube

 

Duszpasterstwo Akademickie działające przy parafii pw. św. Józefa w Toruniu charakteryzują trzy słowa, składające się na hasło #WFM – wspólnota, formacja i misja. Przez budowanie wspólnoty między nami i z redemptorystami, formując umysły i serca, niesiemy światu Ewangelię, Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie Odkupicielu.

Przy Duszpasterstwie Akademickim Redemptorystów na przestrzeni lat powstało kilka wspólnot. Niektóre z nich zakończyły działalność (Baca+, Synowie Józefa), inne nie są już akademickie, choć wciąż funkcjonują przy naszej parafii (Wspólnota małżeńska "Dom na skale"), jeszcze inne działają poza parafią (Zespół muzyczny "Sunday Worship").

 

Obecnie w ramach DARu funkcjonują:

Wspólnota studencka „Bacówka” (Zarząd: Kinga Szcześniewska, Barbara Laszuk, Monika Kowalska; opieka duszpasterska: o. Adam Dudek CSsR),

Wspólnota poststudencka „Wieczernik” (Zarząd: Daniel Wasilewski, Kamil Sobociński; opieka duszpasterska: o. Adam Dudek CSsR).

Zespół muzyczny „obDARowani” (Zarząd: Zosia Gala; opieka duszpasterska: o. Adam Dudek CSsR),

 

Zaangażowani jesteśmy w wiele inicjatyw przy parafii, jak i poza nią, m. in.: kurs Alpha, spotkania formacyjne, spotkania sportowe (siatkówka), bale przyparafialne, pielgrzymki, kursy przedmałżeńskie, EDK, wydarzenia ewangelizacyjne, takie jak Jezualia, rekolekcje szkolne…

Po więcej informacji i aktualności zapraszamy Cię na naszą stronę internetową lub profile na facebook`u bądź instagramie.

 

Może i Ty znajdziesz swoje miejsce wśród nas... ZAPRASZAMY!