Duszpasterstwo Akademickie Redemptorystów „DAR”

Duszpasterz Akademicki: o. Adam Dudek CSsR (duszpasterz@dartorun.pl)

Strona internetowa: www.dartorun.pl

E-mail: dar@dartorun.pl

 

Facebook

Instagram

Youtube

 

Duszpasterstwo Akademickie działające przy parafii pw. św. Józefa w Toruniu charakteryzują trzy słowa, składające się na hasło #WFM – wspólnota, formacja i misja. Przez budowanie wspólnoty między nami i z redemptorystami, formując umysły i serca, niesiemy światu Ewangelię, Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie Odkupicielu.

Przy Duszpasterstwie Akademickim Redemptorystów na przestrzeni lat powstało kilka wspólnot. Niektóre z nich zakończyły działalność (Baca+), inne nie są już akademickie, choć wciąż funkcjonują przy naszej parafii (Wspólnota męska "Synowie Józefa", Wspólnota małżeńska "Dom na skale").

Obecnie w ramach DARu funkcjonują:

Wspólnota studencka „Bacówka” (Zarząd: Julia Pokaczajło, Anna Adamczewska, Dorota Antoniak; opieka duszpasterska: o. Adam Dudek CSsR),

Zespół muzyczny „Sunday Worship” (Zarząd: Daria Puchowicz, Marcin Chmiel; opieka duszpasterska: o. Adam Dudek CSsR),

Wspólnota poststudencka „Wieczernik” (Zarząd: Natalia Żabińska, Daniel Wasilewski; opieka duszpasterska: o. Adam Dudek CSsR).

 

Misję w wymiarze ewangelizacji wspierają diakonie: medialna i artystyczna „BacaArt”. I choć pandemia dość mocno ogranicza naszą aktywność zewnętrzną, to jednak staramy się maksymalnie wykorzystywać ten czas, by gdy tylko będzie to możliwe z redemptorystowskim zapałem organizować: kurs Alpha, warsztaty, spotkania formacyjne, pielgrzymki, kursy przedmałżeńskie, wydarzenia ewangelizacyjne, takie jak Jezualia, Wieczory Chwały…

Po więcej informacji i aktualności zapraszamy Cię na naszą stronę internetową lub profile na facebook`u bądź instagramie.

Może i Ty znajdziesz swoje miejsce wśród nas... ZAPRASZAMY!