Duszpasterstwo Rodzin

 

a. Duszpasterstwo zwyczajne

b. Ruch Kościoła Domowego

c. Spotkania dla młodych małżeństw

d. Spotkania Małżeńskie

 

a. Duszpasterstwo zwyczajne

Rodziny uczestniczą w duszpasterstwie zwyczajnym: słuchają Bożego słowa i uczestniczą w życiu sakramentalnym. Na uwagę zasługuje m.in. propozycja Mszy św. dla dzieci i ich rodziców (niedziela godz. 11.00) oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców (niedziela godz. 11.00 w Kaplicy Szkolnej, z wyjątkiem ferii szkolnych).

  • Spotkania okazjonalne

Od czasu do czasu parafia organizuje spotkania ze specjalistami różnych dziedzin, które mogą służyć pomocą rodzinie. Mogą to być spotkania o charakterze ogólnodostępnym, jak również mogą mieć formę konsultacji indywidualnych. Pomocą służą m.in. psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, prawnicy, doradcy zawodowi itd. Informacje o terminach spotkań pojawiają sie w ogłoszeniach duszpasterskich.

  • Poradnia Rodzinna

Istniejąca przy parafii Poradnia Rodzinna służy pomocą nie tylko narzeczonym przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa, ale także rodzicom i małżonkom. Można przyjść i skorzystać z pomocy specjalisty. Poradnia Rodzinna od czasu do czasu organizuje warsztaty dla rodziców, którzy pragną lepiej spełniać swoje zadanie wychowania dzieci i młodzieży. Informacja o warsztatach pojawia się w ogłoszeniach duszpasterskich.

Kontakt z poradnią:

  • Bożena Szwechowicz, tel.: 56 62 35 225 (dyżur w poniedziałki o godz. 17.00),

  • Marlena Prusakowska., tel.: 669 880 816 (spotkania w czasie umówionym).

 

b. Ruch Kościoła Domowego

Rodziny uczestniczą w różnych ruchach kościelnych i na tej drodze umacniają swoją własną duchowość niezbędną dla pełnienia misji rodziny w świecie. Wśród wszystkich ruchów istniejących przy naszej parafii Kościół Domowy jest ruchem skierowanym wprost na formację duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Przy parafii istnieje kilka kręgów małżeństw, ktore raz w miesiącu gromadzą na modlitwie w domach, w których mieszkają. Więcej na ten temat zobacz: Domowy Kościół.

 

c. Spotkania dla młodych małżeństw

Wspólnota „Dom na skale” powstała przed kilkoma latami przy duszpasterstwie akademickim, a obecnie działająca już niezależnie, spotyka się w piątki o godzinie 19.00, by wzajemnie umacniać się w kroczeniu drogą powołania małżeńskiego i rodzinnego jako ludzie wierzący. Kontakt: https://www.facebook.com/domynaskale/

 

d. Spotkania Małżeńskie

Kilka razy do roku Ruch „Spotkania Małżeńskie” – ośrodek diecezji toruńskiej organizuje wyjazdowe, weekendowe rekolekcje dla małżeństw w Diecezjalnym Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski. Celem tych spotkań jest pogłębienie, a czasem odbudowanie więzi małżeńskiej. Zapraszamy wszystkie pary małżeńskie, które pragną, aby ich miłość rozwijała się, a także pary przeżywające kryzys małżeński.

Więcej o spotkaniach, jak również aktualne terminy we wszystkich ośrodkach w Polsce oraz formularz zgłoszeniowy do nas na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl. Rekolekcje prowadzą trzy pary małżeńskie i kapłan – często jest to ojciec redemptorysta. Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje również para małżeńska z naszej parafii – Halina i Janusz Mazurkowie,

Tel. 669-210-388, e-mail zgloszenia.torun@spotkaniamalzenskie.pl