Sakrament małżeństwa

 

Informacje dotyczące:

  • dokumentów, które należy złożyć w kancelarii parafialnej,

  • obowiązkowych katechez przedmałżeńskich,

  • możliwości skorzystania z obowiązkowych spotkań w Poradni Rodzinnej,

  • innych wymagań przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa

znajdują się na stronie: Przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa.