Wspólnota Anonimowych Alkoholików

 

Animator i kontakt: Magdalena 698 596 751; Michał 797 158 866.

 

Każdy, kto uwikłał się w problem, wie, jak wielkie znaczenie dla wytrwania na drodze wychodzenia z nałogu ma środowisko życia człowieka. Anonimowi Alkoholicy takie właśnie środowisko tworzą. Spotykają się, aby być dla siebie umocnieniem w decyzji trwania w całkowitej abstynencji. Nikt nie będzie tak przekonujący dla człowieka uzależnionego od alkoholu, jak ten, kto sam był alkoholikiem, który problem choroby alkoholowej przezwyciężył i sam pozostaje abstynentem.

Spotkania grupy AA „Nadzieja” odbywają się w środy o godz. 18.00 (mityngi zamknięte tylko dla alkoholików) oraz w soboty o godz. 17.00 (mityngi otwarte dla alkoholików oraz osób towarzyszących).