Różaniec Rodziców

 

Duszpasterz: o. Paweł Orzeł CSsR

Kontakt: tel.: 794-156-219; e-mail: orzelcssr@gmail.com

 

Skarbnik: Bogumiła Fereniec

Kontakt: tel.: 509-269-195; e-mail: bogusia@esi.com.pl

 

Co to jest Różaniec Rodziców?

Jest to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Członkowie tej wspólnoty włączają się w 20-osobowe grupy zwane różami. W ten sposób rodzice podejmują modlitwę w intencji całej grupy dzieci, modląc się wzajemnie za swoje pociechy. Każdy odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca, rozważając przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicę. W ten sposób za poszczególne dziecko dzień w dzień odmówiony jest cały Różaniec.

Kiedy i jak długo się modlimy?

Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Zachęca się jednak do wybrania sobie konkretnego czasu w ciągu dnia, wplatając go w rytm życia codziennego. Modlitwa nie trwa długo, to tylko ok. 3-5 minut.

Kiedy się spotykamy?

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00. Oprócz tego, automatycznie w pierwszym dniu miesiąca następuje zmiana rozważanej tajemnicy. Na przykład: po pierwszej radosnej następuje druga, potem trzecia i tak dalej. Po tajemnicach radosnych następują tajemnice światła, później bolesne i chwalebne, a po nich znowu radosne. Osoba odmawiająca pierwszą tajemnicę radosną odmawia też początkowe modlitwy Różańca Świętego, czyli Wierzę: w Boga, Ojcze Nasz, trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Spotkania mają cel formacyjno-integracyjny.

Co zyskujemy?

 • Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś oprócz nas modli się za moje dzieci.

 • Rozwój naszej osobistej modlitwy. Małżonkowie często podejmują wspólnie modlitwę za dzieci. Stanowi to okazję do rozpoczęcia wspólnej modlitwy rodzinnej czy małżeńskiej.

 • Najpiękniejszy prezent, jaki możemy dać naszym dzieciom: ofiarowany za nich codziennie cały różaniec.

Kto może dołączyć do Różańca Rodziców?

 • Rodzice naturalni;

 • Rodzice, którzy zaadoptowali dzieci;

 • Rodzice chrzestni;

 • Rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni;

 • Rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować;

 • Wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci, czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. trenerzy itp. – tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci, i relacje w konkretnych środowiskach.

Intencje, w jakich się modlimy:

 • O ochronę naszych dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodzicielskich;

 • O błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej Miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża;

 • O środowisko wspierające rozwój naszych dzieci oraz uzdrowienie zranień spowodowanych przez ich otoczenie;

 • O rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców, aby każde dziecko otrzymywało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę;

 • Za Ojca Świętego, w Jego intencjach i za cały Kościół.

W przypadku, gdy do modlitwy przystępują rodzice dziecka zmarłego, modlimy się o życie wieczne dla ich dziecka i o pocieszenie dla nich i ich bliskich.