Schola dziecięca „Promyki Maryi”

 

Duszpasterz: o. Paweł Orzeł CSsR

Animator muzyczny i opiekun: s. Nikodema Sieczkoś CSSJ

Kontakt: nikodemacssj@o2.pl,

 

„Promyki Maryi” tworzą dziewczęta z klas szkoły podstawowej. Animują śpiew podczas niedzielnej Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.00 oraz podczas nieustannej nowenny raz w miesiącu. Włączają się w życie parafii, podejmując drobne zadania przy organizacji różnych wydarzeń. Zaangażowanie w scholę sprawia, że dzieci pogłębiają swoją wiarę i formują się do czynnego udziału w życiu Kościoła. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu: w soboty o godz. 10.00 oraz w niedziele o godz. 10.00. Schola dysponuje własną salą (wejście E). Wspólna praca sprawia, że między „Promykami Maryi” nawiązują się nici przyjaźni. Podczas wakacji organizowane są wspólne wyjazdy wypoczynkowe. Wraz z dziećmi w działalność scholi włączają się ich rodzice. Zdarza się, że „Promyki Maryi” zapraszane są na różne koncerty poza parafią. Rekrutacja nowych członków scholi odbywa się we wrześniu.

Facebook