Róże Różańcowe dzieci

 

Animator: s. Nikodema Sieczkoś nikodemacssj@o2.pl 

 

Róże Różańcowe dzieci modlących się za swoich rodziców to grupa modlitewna powstała w roku 2020 jako odpowiedź dzieci na modlitwę ich rodziców za nich. Dzieci pragną być wsparciem duchowym dla swoich rodziców. Każde dziecko w róży odmawia dziesiątkę różańca, przez co razem odmawiają codziennie cały różaniec, a tym samym wypraszają wiele łask.

Spotkania we wspólnocie odbywają się raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Wspólnota jest otwarta na nowych członków. Dzieci przystępujące do Róży otrzymują legitymację członka Żywego Różańca, gdzie m.in. wymienione są możliwe do uzyskania odpusty.