Wspólnota Biblijna "Hodegetria"

 

Duszpasterz: o. Paweł Pakuła CSsR

Współpracownik duszpasterza: Zbigniew Gajek

Kontakt: kwbarmagedon@gmail.com

 

Katolicka

Korzystamy z osiągnięć egzegetów i teologów, ale poznawanie Słowa Bożego dokonuje się przede wszystkim zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, które oparte jest na trzech filarach: Pismo Święte, Tradycja Apostolska i Magisterium czyli Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego.

Wspólnota

Osobiste przyjęcie Słowa Bożego dokonuje się we wspólnocie Kościoła Katolickiego, dlatego nie chodzi o grupę ludzi, lecz o wspólnotę wiernych, którzy mają świadomość, że to Jezus Chrystus zwołuje i tworzy wspólnotę, kształtuje każdego człowieka, tak aby każdy wiedział, skąd pochodzi, po co żyje i dokąd zmierza.

Biblijna

Posługujemy się Biblią, czytamy Pismo Święte i wsłuchujemy się w Słowo Boże.

Ηοδηγητρια (Hodegetria)

Najświętsza Maryja Panna, Matka Słowa Wcielonego, ta, która słuchała (modlitwa), usłyszała (rozważanie) i posłuchała (przyjęcie), jest nie tylko wiarygodnym świadkiem, ale tą, która WSKAZUJE DROGĘ (Hodegetria): Jezusa Chrystusa, Syna Bożego („Ja jestem drogą, prawdą i życiem” J 14,6)

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy zaliczana jest do rodziny ikon Hodegetria – wskazujących drogę.

 

„METODA” POSTAW

Wyrażenie „Metoda” bierzemy w cudzysłowów, bowiem nie chodzi o suche, techniczne rozłożenie danej perykopy Pisma Świętego na części pierwsze, lecz o przyjęcie POSTAWY wobec faktu obecności SŁOWA WCIELONEGO.

Spotkania mają na celu kształtowanie POSTAWY, która angażuje całego człowieka, dlatego wyróżniamy cztery podstawowe:

SŁUCHAĆ

Człowiek zawsze czegoś lub kogoś słucha, dlatego uczymy się przyjmować postawę słuchania Pana Boga.

USŁYSZEĆ

Wsłuchujemy się, rozważając Słowo Boże, tak aby do nas dotarło i przemieniało nasze myślenie.

POSŁUCHAĆ

Wypełnienie Woli Bożej w życiu codziennym.

OBECNOŚĆ

Tyle człowieka, ile obecności Boga w człowieku.

Człowiek bez Boga nie istnieje. Współczesny człowiek ulega pokusie odrzucenia Boga, a na Jego miejsce pretenduje postawić własne ulotne odczucia, wrażenia, emocje, ideologie. Taki zmyślony bóg nie istnieje. Rzeczywistym, realnym jest jedynie Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i to, co jest od Boga. Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta przyjęła w sposób doskonały Słowo Boże, dlatego wskazuje drogę pewną i niezawodną, uczy nas trudnej sztuki SŁUCHANIA SŁOWA BOŻEGO.

O. Paweł Pakuła CSsR

 

Spotkania Katolickiej Wspólnoty Biblijnej HODEGETRIA

Formacja intelektualna i duchowa jest realizowana poprzez:

Spotkania formacyjne

(czytanie Pisma Świętego i rozważanie Słowa Bożego)

każdy poniedziałek godz. 19.00 – sala „ministrancka”;

 

Spotkania modlitewne

(Msza Święta)

każdy czwartek godz. 19.00 – kaplica św. Teresy lub kaplica szkolna;

 

Rekolekcje

Organizowane są również dni skupienia (parafia Św. Józefa) oraz pielgrzymki-rekolekcje wyjazdowe (Brdów, Górka Klasztorna i inne).

 

Formacja medialna

Wykorzystujemy również dostępne media dla uzupełnienia formacji.

Media społecznościowe:

Facebook:

KWB MBNP

https://www.facebook.com/HODEGETRIA/

You Tube:

Kanał:

O. Pawel Pakula CSsR

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJvXzN-X-tgNhzbDeGdgx6mJjrw_yBbA2

playlista:

Spotkania Biblijne:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJvXzN-X-tgOU4jIsnA_vMj5_TqIuuSJQ

Księga Psalmów:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJvXzN-X-tgMJtsvn8fgWn3EzrW6xKOE3