Przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa

 

a. Dokumenty wymagane w kancelarii parafialnej

b. Katechezy przedmałżeńskie (tzw. „kurs” przedmałżeński)

c. Poradnia Rodzinna

 

Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa – jest to minimalny czas niezbędny na spokojne zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Zachęcamy, aby rezerwacji terminu ślubu dokonać znacznie wcześniej, zwłaszcza jeśli sakrament małżeństwa planowany jest w czasie, w którym wielu planuje ślub kościelny.

Należy zgłosić się do kancelarii parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (ważne jest nie tyle zameldowanie, co faktyczne zamieszkanie przez dłuższy okres). W przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa na terenie innej parafii, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej – jest ona kanonicznie wymagana do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

a. Dokumenty wymagane w kancelarii parafialnej

W kancelarii parafialnej zostanie spisany protokół przedślubny, którego celem jest wykluczenie przeszkód do zawarcia małżeństwa. Do spisania protokołu przedślubnego wymagane jest okazanie dowodu tożsamości.

Ponadto będzie trzeba zgromadzić następujące dokumenty:

  • świadectwo chrztu narzeczonego i narzeczonej z adnotacją o stanie wolnym (nie starsze niż 6 miesięcy),

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia małżeństwa konkordatowego wraz z „Zaświadczeniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (tzn. o braku przeszkód z prawa polskiego do zawarcia małżeństwa), które należy złożyć przed sporządzeniem protokołu przedślubnego (ważne 6 miesięcy); jeśli zostało już zawarte małżeństwo cywilne, zamiast wspomnianego zaświadczenia wymagany jest odpis aktu małżeństwa, wydany przez USC,

  • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. „kurs” przedmałżeński) – zobacz informacje poniżej,

  • zaświadczenie o udziale w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej – zobacz informacje poniżej,

  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych (prośbę o wygłoszenie zapowiedzi otrzymuje się w kancelarii parafialnej).

Ponadto potrzebne będą dane personalne świadków (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania). Świadkiem sakramentu małżeństwa może być osoba pełnoletnia, która będzie zdolna zaświadczyć w sposób wiarygodny o zawartym małżeństwie. Wypada, aby była wierzącym i praktykującym katolikiem, choć nie jest to wymóg kanoniczny.

 

b. Katechezy przedmałżeńskie (tzw. „kurs” przedmałżeński)

W ramach dalszego przygotowania do sakramentu małżeństwa niektórzy uczestniczą w katechezach przedmałżeńskich w okresie edukacji w szkole średniej. W bezpośredniej bliskości sakramentu małżeństwa obydwoje narzeczeni powinni jednak wziąć udział w katechezach przedmałżeńskich (potocznie zwanych „kursem przedmałżeńskim”), a zaświadczenie o ich ukończeniu powinno być dołączone do protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej.

Parafia św. Józefa w Toruniu proponuje obecnie:

 

  • Katechezy przedmałżeńskie

Katechezy przedmałżeńskie obejmą 2 bloki spotkań w ciągu dwóch sobót, w godz. 9.30-16.40, miejsce: aula św. Klemensa (wejście A, z prawej strony kościoła). Należy uczestniczyć w jednej sobocie z bloku A oraz jednej z bloku B. Zgłoszenia w sekretariacie parafii telefonicznie, osobiście lub mailowo (parafia.sw.jozefa@gmail.com). Przy zgłoszeniu prosimy podać wybrane terminy, imiona i nazwiska narzeczonych oraz numer telefonu (wystarczy do jednej osoby). Koszt kursu to 300 zł od pary za oba bloki (w cenie obiad – możliwość posiłku wegetariańskiego, prosimy o podanie informacji przy zgłoszeniu), opłata przy zapisach na konto parafii.

Blok A: 25 maja 2024 (brak miejsc!)

Blok B: 8 czerwca 2024 (brak miejsc!)

(kolejne kursy będą po wakacjach)

 

Wpłaty na konto:

NICOLAUS BANK (Bank Spółdzielczy w Toruniu)

47 9511 0000 2001 0000 1108 0001

tytułem: katechezy przedmałżeńskie, [nazwiska narzeczonych]

 

  • „Wieczory dla zakochanych”

Ruch „Spotkania Małżeńskie” – ośrodek diecezji toruńskiej dwukrotnie w ciągu roku akademickiego (w I i w II semestrze) organizuje cykl spotkań przygotowujący do sakramentu małżeństwa zwany „Wieczorami dla Zakochanych”. Więcej o tych spotkaniach na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.
Pełen cykl obejmuje 9 spotkań odbywających się raz w tygodniu w niedzielne popołudnie (każde spotkanie trwa ok. 2,5 godz. i kończy się tak, by zdążyć na Mszę św. akademicką o godz. 20.00). Spotkania prowadzą pary małżeńskie i kapłan – ojciec redemptorysta. Najważniejsza jednak praca ma miejsce podczas dialogu w parach uczestniczących. Dlatego też w spotkaniach trzeba uczestniczyć we dwoje, najlepiej jeszcze przed podjęciem wiążących decyzji o małżeństwie. Uczestnicy, dzięki wypracowanej metodzie spotkań, lepiej się poznają i uczą się wzajemnej komunikacji. W rezultacie mają szansę w sposób bardziej świadomy podjąć decyzję o wspólnej drodze małżeńskiej. Wieczory rozpoczynają się tydzień lub dwa po rozpoczęciu semestru na uczelni. Na zakończenie dajemy zaświadczenie o odbyciu przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Rozpoczęcie nowego cyklu: 7 kwietnia 2024, godz. 17.00, sala św. Klemensa (w podziemiach kościoła), wejście A. Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają: para z naszej parafii Halina i Janusz Mazurkowie, tel. 669-210-388, e-mail zgloszenia.torun@spotkaniamalzenskie.pl oraz duszpasterz akademicki.

 

c. Spotkania w Poradni Rodzinnej

Przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa narzeczeni są zobowiązani do wzięcia udziału w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Mogą skorzystać z poradni rodzinnej działającej przy parafii św. Józefa w Toruniu. Do Poradni Rodzinnej należy zgłosić się nie później niż 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wszystkie trzy spotkania są spotkaniami indywidualnymi dla każdej pary narzeczeńskiej w terminie osobiście ustalonym z osobą prowadzącą. Udział wiąże się z opłatą w wysokości 200 zł od pary, a uczestnicy otrzymują odpowiednie materiały do pracy indywidualnej.

  • p. Bożena Szwechowicz (spotkania odbywają się w parafii), tel.: 609 177 561