Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Duszpasterz: o. Paweł Orzeł CSsR

Witryna LSO i kontakt: https://jozef-torun-lso.blogspot.com/

 
Liturgiczna Służba Ołtarza to zespół wiernych świeckich: dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zostali włączeni do tego grona przez błogosławieństwo lub ustanowienie i spełniają wyznaczone im zadania zarówno podczas celebracji Eucharystii, jak i w innych zgromadzeniach liturgicznych. Funkcje liturgicznej służby ołtarza okazjonalnie mogą podejmować także inni wierni świeccy, nie należący do ścisłego grona LSO. W takim przypadku proboszcz może ich czasowo upoważnić do wykonania określonych czynności liturgicznych (np. w czasie odpustu parafialnego, wizytacji biskupa, pierwszej Komunii świętej, bierzmowania, ślubu lub innych wydarzeń religijnych).