Redemptoryści pracujący w Toruniu

 

o. Wojciech Zagrodzki – przełożony Domu Zakonnego i proboszcz parafii

 

Zespół misjonarzy i rekolekcjonistów:

o. Wojciech Bieszke – dyrektor misji

o. Władysław Bodziony

o. Mirosław Dawlewicz

o. Jarosław Krawczyk

 

Zespół duszpasterzy:

o. Adam Dudek – duszpasterz akademicki

o. Paweł Głodowicz – katecheta i duszpasterz młodzieży

o. Siarhei Hancharou

o. Leszek Kapusta

o. Wiesław Majewski – wikariusz parafii

o. Benedykt Mądrzejewski – kapelan szpitala

o. Paweł Orzeł – katecheta i duszpasterz dzieci

o. Wiesław Pabian – kapelan szpitala i hospicjum

o. Paweł Pakuła

o. Grzegorz Pruś – katecheta i duszpasterz

 

Ojcowie emeryci:

o. Stanisław Kuczek

 

Zespół ojców pracujących w Radiu Maryja:

o. Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja

o. Benedykt Cisoń

o. Piotr Dettlaff

o. Jan Król

o. Grzegorz Moj

o. Dawid Wilczyński

o. Grzegorz Woś

o. Wacław Zyskowski

 

Wspólnota przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz WSKSiM:

o. Andrzej Laskosz – kustosz sanktuarium

o. Eugeniusz Leśniak

o. Leszek Mitoraj

o. Zbigniew Kotliński

o. Zdzisław Klafka – rektor WSKSiM

o. Dariusz Drążek