Redemptoryści pracujący w Toruniu

 

o. Marcin Klamka – przełożony Domu Zakonnego

o. Mirosław Grakowicz – proboszcz parafii

 

Zespół misjonarzy i rekolekcjonistów:

o. Kazimierz Głaz

o. Antoni Hebda

o. Jarosław Krawczyk

 

Zespół duszpasterzy:

o. Adam Dudek – duszpasterz akademicki

o. Janusz Dyrek

o. Paweł Głodowicz – katecheta i duszpasterz młodzieży

o. Siarhei Hancharou

o. Leszek Kapusta

o. Wiesław Majewski – wikariusz parafii

o. Benedykt Mądrzejewski – kapelan szpitala

o. Paweł Orzeł – katecheta i duszpasterz dzieci

o. Wiesław Pabian – kapelan szpitala i hospicjum

o. Paweł Pakuła

br. Patryk Gut – juniorysta

 

Ojcowie emeryci:

o. Stanisław Kuczek

 

Zespół ojców pracujących w Radiu Maryja:

o. Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja

o. Robert Borzyszkowski

o. Benedykt Cisoń

o. Piotr Dettlaff

o. Witold Hetnar

o. Jan Król

o. Grzegorz Moj

o. Dawid Wilczyński

o. Grzegorz Woś

o. Wacław Zyskowski

 

Wspólnota przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz AKSiM:

o. Andrzej Laskosz – kustosz sanktuarium

o. Dariusz Drążek

o. Stanisław Gruszka

o. Zdzisław Klafka – rektor AKSiM

o. Eugeniusz Leśniak

o. Leszek Mitoraj