Redemptoryści pracujący w Toruniu

 

o. Wojciech Zagrodzki – przełożony Domu Zakonnego i proboszcz parafii

o. Jacek Burnus – ekonom Domu Zakonnego i duszpasterz  o.  – z-ca przełożonego Domu Zakonnego

Zespół misjonarzy i rekolekcjonistów:

o. Wojciech Bieszke – dyrektor misji

o. Władysław Bodziony

o. Mirosław Dawlewicz

o. Jarosław Krawczyk

 

Zespół duszpasterzy:

o. Adam Dudek – katecheta i duszpasterz akademicki

o. Grzegorz Gut – katecheta

o. Tomasz Jońca

o. Leszek Kapusta

o. Marian Krakowski

o. Wiesław Majewski – wikariusz parafii

o. Benedykt Mądrzejewski – kapelan szpitala

o. Paweł Orzeł – katecheta

o. Wiesław Pabian – kapelan hospicjum

o. Paweł Pakuła

o. Jan Skórka – wikariusz parafii

o. Piotr Wiśniewski

 

 

Ojcowie emeryci:

o. Ludwik Kozłowski

o. Stanisław Kuczek

o. Stanisław Kukułka

 

Zespół ojców pracujących w Radiu Maryja:

o. Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja

o. Benedykt Cisoń

o. Piotr Dettlaff

o. Jan Król

o. Grzegorz Moj

o. Marian Sojka

o. Dawid Wilczyński

o. Grzegorz Woś

 

Wspólnota przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz WSKSiM:

o. Andrzej Laskosz – kustosz sanktuarium

o. Eugeniusz Leśniak

o. Leszek Mitoraj

o. Zbigniew Kotliński

o. Zdzisław Klafka – rektor WSKSiM

o. Dariusz Drążek