Wspólnoty neokatechumenalne

 

Duszpasterz: o. Wiesław Majewski CSsR

Odpowiedzialny: Janusz Heyka

Kontakt: heykajanusz@poczta.onet.pl

 

Wspólnoty neokatechumenalne działają w ramach ruchu zwanego popularnie Neokatechumenatem, a poprawna nazwa to Droga neokatechumenalna. Zapoczątkowana została w latach sześćdziesiątych XX wieku przez hiszpańskiego malarza Kiko Argüello wspólnie z Carmen Hernández. Jej celem jest odnowa życia parafialnego poprzez prowadzenie wspólnot na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. W Parafii św. Józefa na początku 2012 roku istniało siedem wspólnot neokatechumenalnych, a nowe mają powstawać. Formacja opiera się na tzw. trójnogu chrześcijańskim: słuchanie słowa Bożego, uczestnictwo w Eucharystii, spotkanie we wspólnocie. Członkiem wspólnoty można zostać uczestnicząc w cyklu katechez. Katechezy odbywają się regularnie w czasie Adwentu lub Wielkiego Postu. Co jakiś czas poszczególne wspólnoty przeżywają bardziej intensywny czas formacji podczas wspólnych wyjazdów weekendowych nazywanych konwiwencją.

Link do własnej strony: http://neotorun.wordpress.com/