Akcja Katolicka (Oddział Parafialny)

 

Asystent: o. Wiesław Pabian CSsR

Prezes: Paweł Wudarski

Kontakt: akjozef@gmail.com; tel. 669-607-421

 

Akcja Katolicka jest katolickim stowarzyszeniem świeckich o zasięgu ogólnopolskim, korzeniami swymi sięgająca do tradycji przedwojennych. Działa poprzez oddziały przy parafiach. Oddział przy Parafii św. Józefa w Toruniu powstał w 1997 roku. Z biegiem czasu wykształciły się trzy kierunki działalności: charytatywny (Parafialny Zespół Charytatywny), formacyjno-apostolski (czynny udział w spotkaniach formacyjnych, liturgii Kościoła oraz działaniach podejmowanych przez parafię, np. organizacja pielgrzymek, wakacyjnych wyjazdów dla dzieci) oraz społeczno-oświatowy (organizacja festynów, udziału parafian w wydarzeniach kulturalnych regionu). Członkowie Akcji Katolickiej czynnie uczestniczą również w zespołach gospodarczych parafii. Spotkanie o charakterze formacyjnym i sprawozdawczym odbywa się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 w sali Akcji Katolickiej (wejście B).

Link do własnej strony:  www.akjozef.ubf.pl