Wspólnota małżeńska „DOM NA SKALE”

Duszpasterz: o. Adam Dudek CSsR                             

Liderzy: Asia i Rafał Goleniewscy

Kontakt: https://www.facebook.com/domynaskale/

 

Pochodzimy z różnych środowisk, mamy różne doświadczenie życiowe, ale łączy nas potrzeba budowania relacji z Bogiem. Poza rozwojem duchowym chcemy pracować nad relacjami z naszymi współmałżonkami, z naszymi dziećmi i z innymi ludźmi. Nasze dzieci mają towarzystwo rówieśników wychowywanych w wierze oraz sprzyjające warunki, żeby spotkać żywego Boga w swoim życiu. 

 

We wrześniu 2021 roku przy wspólnocie powstał Szczep Skautów Króla, jest to propozycja dla dzieci od 5 roku życia. 
 
Celem Wspólnoty "Dom na Skale" jest budowanie rodziny na Skale, gdzie Skałą jest Bóg.  
Dążymy do tego celu przez: 
- sakramenty, 
- modlitwę,
- Pismo Święte, 
- wspólnotę,  
- ewangelizację.
 
Spotkania odbywają się co piątek o godzinie 19.00, w następującym cyklu: 
I piątek: konferencja o. Wojciecha, dotycząca analizy/medytacji Pisma Świętego/dokumentów papieskich, która kończy się dzieleniem w grupkach lub dialogiem małżeńskim, 
II piątek: Msza Święta i adoracja (ze szczególnym zaangażowanie diakonii uwielbieniowej),  
III piątek: spotkanie z ekspertem (np.psychologiem) i dialog małżeński,  
IV piątek: konferencja/świadectwo korespondujące z konferencją o. Wojciecha i dzielenie w "grupkach"
V piątek: gość specjalny. 
 

Nieważne czy dopiero co zostaliście małżeństwem czy od Waszego ślubu minęło już kilka lat, nieważne czy macie czy nie macie dzieci. Ale ważne jest, że chcecie budować Wasze małżeństwo na Bogu przy wsparciu innych małżeństw - ZAPRASZAMY!