Wspólnota Ruchu „Maitri”

 

Duszpasterz: o. Janusz Dyrek CSsR

Lider: Ewa Krzyżek

Kontakt: torun@maitri.pl

 

Wspólnota „Maitri” jest częścią Ruchu, którego pełna nazwa brzmi: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, którego członkowie pragną organizować pomoc dla ubogich mieszkańców Afryki. Działająca przy parafii św. Józefa od 1983 roku wspólnota jest jedyną w diecezji toruńskiej. Największym dziełem ruchu jest program Adopcji Serca, umożliwiający edukację afrykańskim dzieciom. Jest on zaproszeniem do moralnego zobowiązania się do systematycznego pokrywania kosztów wykształcenia jednego afrykańskiego dziecka znanego z imienia i nazwiska. Niektórzy łączą się w grupy i wspólnie „adoptują” jedno dziecko. Wspólnota Ruchu „Maitri” systematycznie wspomaga również ośrodki misyjne, odpowiadając na konkretne potrzeby zgłaszane przez misjonarzy, np. budowa szkoły, zakup leków.

Link do własnej strony:  www.maitri.pl