Klub Seniora

 

Duszpasterz: o. Benedykt Mądrzejewski CSsR

Animator: Monika Secler

Kontakt: e-mail: monsec@wp.pl; tel. (56)654-47-62

 

Klub Seniora powstał z inicjatywy parafialnego koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Tworzy przestrzeń spotkania się osób, które poszukują środowiska, w którym mogłyby być rozpoznane jako osoby i w którym mogłyby się zaangażować w rozmaite przedsięwzięcia. Spotkania Klubu Seniora odbywają się w każdą sobotę w sali „Pustelnik” (wejście E) o godz. 16.00. Podczas spotkań mają miejsce dzielenie się doświadczeniami, rozmowy z zaproszonymi ciekawymi gośćmi, dyskusje na aktualne tematy itp. W każdą pierwszą sobotę miesiąca Klub Seniora gromadzi się na wspólnej Eucharystii o godz. 15.00 w Kaplicy św. Teresy (wejście w nawie bocznej kościoła). Organizuje również wspólne wyjścia do ciekawych miejsc lub wyjazdy wypoczynkowe.