Historia zgromadzenia

Herb Redemptorystów

Założycielem Zgromadzenia Redemptorystów był św. Alfons Maria Liguori, niezwykle uzdolniony w licznych dziedzinach sztuki neapolitańczyk, ceniony adwokat, człowiek o niepospolitych zaletach serca i rozumu. W wieku 30 lat postanowił wyrzec się świeckiego życia i w całości poświęcić Bogu. Swoje powołanie realizował przez pracę apostolską wśród ubogiej młodzieży. Zetknął się także z ludźmi najbardziej opuszczonymi i zaniedbanymi pod względem religijnym. Dla opieki nad nimi postanowił założyć specjalne zgromadzenie, które zajęłoby się niesieniem Dobrej Nowiny najuboższym i najbardziej potrzebującym. Alfons pragnął, aby zadanie to członkowie założonego przez niego zgromadzenia pełnili zwłaszcza w formie głoszenia misji i rekolekcji. Zgromadzenie to - noszące nazwę Najświętszego Odkupiciela (Congregatio Sanctissimi Redemptoris) - powstało w roku 1732, zaś jego regułę zatwierdził w roku 1749 papież Benedykt XIV. Św. Alfons zmarł w roku 1787, w wieku 91 lat. W roku 1839 został kanonizowany, a niedługo później ogłoszony Doktorem Kościoła.

Na ziemie polskie zgromadzenie Redemptorystów sprowadził św. Klemens Maria Hofbauer. Osiedlili się oni przy kościele św. Benona w Warszawie (stąd pierwszych redemptorystów w Polsce zwano Benonitami), gdzie prócz pracy duszpasterskiej prowadzili także działalność oświatową, charytatywną i wydawniczą. Zgromadzenie szybko się rozwijało; rosła liczba kapłanów, a w Warszawie powstał nowicjat. Jednak w 1808 roku, po III rozbiorze Polski, decyzją cesarza Napoleona redemptoryści zostali uwięzieni. Po uwolnieniu zabroniono im dalszej działalności.

Redemptoryści powrócili na polskie tereny w roku 1883, gdy Sługa Boży o. Bernard Łubieński założył placówkę w Mościskach koło Przemyśla. Niedługo później powstał nowicjat i seminarium duchowne. Gdy w roku 1909 utworzono Prowincję Warszawską Redemptorystów, złożyły się na nią cztery klasztory: w Mościskach, Tuchowie, Krakowie i Maksymówce. Obecnie redemptoryści w Polsce pracują w ponad dwudziestu klasztorach.

 

Więcej na temat historii redemptorystów pod adresem:

http://www.redemptor.pl/ - oficjalna strona Prowincji Warszawskiej Redemptorystów