Założyciel Zgromadzenia – św. ks. Zygmunt Gorazdowski

 

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa – św. ks. Zygmunt Gorazdowski urodził się 1 listopada 1845 r. w Sanoku. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze Lwowskiej 25 lipca 1871 r.

Już w pierwszym okresie swego kapłańskiego życia dał się poznać jako człowiek posiadający wyjątkowy charyzmat służby duszpasterskiej i charytatywnej. Najdłużej, bo około 40 lat, pracował w parafii św. Mikołaja we Lwowie. Obok pracy duszpasterskiej angażował się również w pracę wydawniczą i redaktorską. Wydał wiele edycji katechizmu, opracował katolickie zasady wychowania dla rodziców i wychowawców. Nade wszystko zadziwiała jego działalność charytatywna. Z niezwykła gorliwością apostolską podejmował wciąż nowe inicjatywy na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Założył we Lwowie m.in. dom pracy dobrowolnej dla żebraków, tanią kuchnię ludową, zakład dla nieuleczalnie chorych i rekonwalescentów, dom dla porzuconych niemowląt i samotnych matek. Do prowadzenia powyższych dzieł powołał Zgromadzenie św. Józefa. Gorąco kochał świętego Józefa i doświadczał jego szczególnej opieki. Z pełnym zaufaniem oddawał pod jego patronat swe liczne dzieła dobroczynne, które tworzył za natchnieniem Bożego Ducha. Potrafił on miłować Chrystusa w sposób szczególny w człowieku cierpiącym. Modlitwa, żywa wiara i miłość do każdego człowieka były dla niego źródłem mocy i podstawą działania. Święty ks. Zygmunt, urzeczony rolą świętego Józefa, jaką mu Bóg wyznaczył na ziemi i w niebie, obrał go za patrona zgromadzenia, aby siostry zgłębiając jego duchowość, były jak on oddane sprawom Bożym i umiały pochylać się nad wszelką biedą, którą tak często naznaczone jest ludzkie życie.

Zmarł w opinii świętości we Lwowie 1 stycznia 1920 r. Jego beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II w  2001 r. we Lwowie, a kanonizacji Benedykt XVI 23 października 2005 r. w Rzymie.

Liturgiczne wspomnienie św. Zygmunta – kapłana obchodzimy 26 czerwca.

Więcej na stronie: http://www.wroclaw.jozefitki.pl/ (w zakładce Kult Założyciela)