Sakrament chrztu św.

a. Chrzest dziecka

b. Chrzest dorosłego

 

Chrzest dziecka

Chrztu dzieci udzielamy:

 • w II niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.30,
 • w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30.

Aby ochrzcić dziecko, należy:

1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu, przynosząc następujące dokumenty i dane:

 • dowód osobisty zgłaszającego,
 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • dane rodziców (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • zgodę proboszcza parafii miejsca zamieszkania, jeśli jest inna.

2. Wybrać rodziców chrzestnych. Rodzice chrzestni powinni być wierzącymi i praktykującymi katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli są małżeństwem, to wymagany jest ich ślub kościelny. Należy dostarczyć następujące dane i dokumenty dot. rodziców chrzestnych:

 • zaświadczenie od proboszcza/ów/ swojej/ich/ parafii, że są godni tej funkcji,
 • dane chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

Szersze wyjaśnienie zasad, którymi kieruje się Kościół przy dopuszczaniu wskazanych przez rodziców osób do funkcji chrzestnego lub chrzestnej, jak również świadka chrztu - do pobrania.

3. Ponadto:

 • od rodziców i chrzestnych oczekujemy udziału w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w czwartek przed planowanym terminem chrztu św. o godz. 18.40 w Kaplicy św. Teresy przy kościele św. Józefa (wejście przez kościół),
 • rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, aby byli w pełni przygotowani do udziału w celebracji chrztu św.

 

Chrzest dorosłego

W naszej parafii prowadzimy cykl spotkań przygotowujących dorosłych do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i pierwszej Komunii Świętej w ramach katechumenatu dorosłych. Spotkania rozpoczynają się z początkiem Adwentu. Informacja o rozpoczęciu cyklu pojawia się w ogłoszeniach duszpasterskich.