Modlitewna Grupa św. Józefa

 

Duszpasterz: o. Leszek Kapusta CSsR

Siostra Animatorka: s. Nikodema Sieczkoś CSSJ nikodemacssj@o2.pl

Zelatorzy świeccy: Leszek i Mirosława Gościniakowie

Kontakt:  Facebook

 

Modlitewna Grupa Św. Józefa zawiązała się w parafii z inicjatywy siostry józefitki s. Teresilli Ziober w 2003 r., a jej następnymi animatorkami były:

  1. s. Antonina Bocionek

  2. s. Janina Pyda

  3. s. Damaris Pasiut

  4. s. Nikodema Sieczkoś

  5. s. Ancella Jabłońska - od 2019 r.

W Modlitewnej Grupie św. Józefa aktualnie jest zapisanych 45 osób.

 

Grupa z radością powita chętne osoby, które mają nabożeństwo do św. Józefa, pragną Go bardziej poznawać i naśladować jego cnoty w łączności z Siostrami św. Józefa, wzrastając duchowo pod jego szczególnym orędownictwem. Zapraszamy.

Spotkania formacyjno-modlitewne: w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 16.30 w kaplicy św. Teresy (od września do czerwca).

W pierwszej części spotkania członkowie Grupy gromadzą się w kaplicy św. Teresy, gdzie otrzymują od animatorki Grupy do wspólnego rozważenia przygotowany materiał formacyjny. Druga część spotkania ma miejsce w kościele, gdzie o godz. 17.30 Czciciele św. Józefa prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu wraz z nabożeństwem do św. Józefa.

Członkowie MGŚJ włączając się czynnie w życie Kościoła, którego szczególnym Patronem i Opiekunem jest święty Józef, pomagają rozbudzić u wiernych nabożeństwo do św. Józefa, które w naszej parafii ma swoje szczególne znaczenie, skoro św. Józef jest patronem parafii. Stąd, co drugą środę o godz. 17.30 (przed nabożeństwem do MBNP) śpiewają wraz z siostrą organistką Godzinki ku czci św. Józefa. A przed patronalną uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (19 marca) członkowie Grupy prowadzą w kościele nowennę do św. Józefa. Przez czas trwania nowenny każdy może przynosić zapisane prośby do św. Józefa, które w trakcie nowenny są odczytywane. Wielu parafian gromadzi się na nowennie i modli się wspólnie z Grupą. Nadto przedstawiciele MGŚJ raz w tygodniu (we wtorki) uczestniczą w liturgii Mszy św., czytając Słowo Boże i modlitwę wiernych. Także w swoich domach oddają cześć św. Józefowi przez odmawianie różnych, wybranych modlitw oraz Litanią do św. Józefa. MGŚJ stara się w różnych okolicznościach włączać się w życie parafii, np. pomagając w przygotowaniu Triduum Paschalnego, pomagając przy zbieraniu składek.

Członkowie Józefowej Grupy pod przewodnictwem siostry animatorki pogłębiają swoją miłość do Boga, Maryi i św. Józefa, a także do św. Zygmunta Gorazdowskiego, ucząc się realizacji charyzmatu miłości miłosiernej Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Józefa. Na każdym spotkaniu przekazują sobie peregrynującą figurę św. Józefa, która wędruje do mieszkań członków Grupy i jest w rodzinach adorowana. Obecność św. Józefa w domach rodzinnych naszych członków jest bardzo ceniona, a swoje przeżycia i podziękowania za łaski członkowie Grupy wpisują do kroniki dołączonej do figurki. Niech Święty nasz Patron nadal czuwa nad nami zarówno w dni świąteczne, jak i w dni pozornie szarej codzienności.

 

STATUT GRUPY:

Cel Grupy:

Celem Modlitewnej Grupy Świętego Józefa jest pełniejszy udział w szerzeniu Królestwa Bożego za przykładem i orędownictwem świętego Józefa oraz włączenie się w charyzmat Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, współodpowiedzialność za jego dzieło charytatywne, misyjne i duszpasterstwo powołań.
 

Zadania Członków  Modlitewnej Grupy św. Józefa:

1. Członkowie MGŚJ pogłębiają swą miłość ku Bogu, który nas miłuje i jest naszym Początkiem i Celem;

2. Troszczą się o szerzenie Królestwa Bożego za przykładem i orędownictwem św. Józefa;

3. Miłują Kościół, bronią go i szerzą jego naukę;

4. Pogłębiają swą wiedzę religijną, a szczególnie starają się o częste czytanie i rozważanie Słowa Bożego;

5. Pogłębiają życie sakramentalne i ducha modlitwy;

6. Spełniają należycie swoje obowiązki, apostołują dobrą, sumienną pracą;

7. Otwierają się na potrzeby innych, zgodnie z charyzmatem miłosierdzia.

 

Kult świętego Józefa i jego szerzenie:

Członkowie MGŚJ czczą swojego Patrona przez:

1. Poznawanie Bożego działania w Jego życiu;

2. Naśladowanie św. Józefa, szczególnie:

- w Jego zawierzeniu Bogu w trudach codziennego życia;

- w umiłowaniu woli Bożej;

- w pracy, przenikniętej modlitwą i miłością do Jezusa i Maryi

3. Uroczyste obchodzenie świąt Józefowych

(Uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - 19 marca - Święto Patronalne oraz wspomnienie św. Józefa Robotnika – 1 maja)

4. Oddawanie szczególnej czci św. Józefowi w dniu jemu poświęconym i w marcu;

5. Codzienną modlitwę do św. Józefa;

6. Cześć dla Jego wizerunku w obrazach, figurach, medalikach.

 

Więź ze Zgromadzeniem Sióstr Świętego Józefa:
 

1. Członkowie MGŚJ starają się poznać i coraz bardziej włączać w charyzmat i duchowość Zgromadzenia, szczególnie poprzez praktykowanie aktów miłosierdzia i wspieranie dzieł miłosierdzia prowadzonych przez Zgromadzenie.

2. Przyjmują współodpowiedzialność za jego dzieło misyjne i duszpasterstwo powołań, aktywnie poszukując form zaangażowania się w te dzieła;

3. Uczestniczą w owocach modlitw i dóbr duchowych Zgromadzenia (Siostry w całym Zgromadzeniu każdego dnia modlą się za członków Modlitewnych Grup Świętego Józefa).

 

Program Modlitewnej Grupy Świętego Józefa:

1. Członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach swojej Grupy i utrzymują duchową więź z całą wspólnotą czcicieli św. Józefa;

2. Pogłębiają swoją wiedzę religijną;

3. Realizują wytyczony program formacyjny;

4. Żyją aktualnymi sprawami Kościoła;

5.Praktykują modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, szczególnie w intencjach:

- za Kościół Święty i Ojca Świętego,

- za świat, Ojczyznę, parafię i swoje środowisko,

- za Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, a szczególnie za jego dzieło misyjne i duszpasterstwo powołań,

- za swoją Grupę Modlitewną i za całą wspólnotę czcicieli świętego Józefa,

- o miłosierdzie Boże dla ludzi uwikłanych w grzechy,

- za wszystkich cierpiących,

- o szczęśliwą śmierć dla siebie i dla innych,

- za zmarłe Siostry Świętego Józefa oraz zmarłych członków Modlitewnych Grup Świętego Józefa.