Spotkanie dla dziewcząt 15.01.2016

 

„Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga” – to niezwykły cytat z księgi Izajasza, który towarzyszył nam w podczas ostatniego spotkania (15.01). Przybyło 5 dziewczyn: Patrycja – członkini zespołu młodzieżowego, dziewczyny studiujące i pracujące – Ola i Justyna, Ola ze wspólnoty Wyspa oraz Karolina.

Ostatnie skupienie odbyłyśmy w duchu świąt Narodzenia Pańskiego, także na początku udałyśmy się na adorację Dzieciątka Jezus. Starałyśmy się, aby te spotkanie z Nowonarodzonym przebiegło w sposób dziękczynny. Dziękowałyśmy Panu za dary, którymi nas obdarzył...

Kolejnym elementem skupienia było spotkanie przy stole, któremu niewątpliwie przewodniczył żurek w wykonaniu sióstr. Był pyszny, nic dodać, nic ująć :) Była to okazja do wspólnej rozmowy, bardzo otwartej. Bo przecież jesteśmy już wspólnotą!

Dodajmy jeszcze, że przed wspólnym posiłkiem (jako że jesteśmy świeżo po okresie świątecznym) podzieliłyśmy się wspólnie opłatkiem.

Spotkanie zakończyłyśmy kręgiem biblijnym, na którym rozważałyśmy Słowo z niedzieli 17.01. Szczególną uwagę zwróciłyśmy na drugie czytanie z Pierwszego Listu do Koryntian, gdzie św. Paweł zwraca uwagę na to, że każdy z nas otrzymał jakiś niezwykły dar i wszystkie pochodzą od jednego Ducha. „Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”.

Niewątpliwie spotkanie to było bardzo motywujące. Jesteśmy koroną w rękach Boga (PRZEŚLICZNĄ!!!).