Spotkanie dla dziewcząt 20.03.2015

 

Po wyczekiwanych feriach oraz mniej pożądanych zmaganiach z egzaminami po raz kolejny spotkałyśmy się na dniu skupienia. Poprzedziła go uroczystość św. Józefa, więc naszemu spotkaniu przewodził właśnie ten święty. Rozpoczęłyśmy od osobistego spotkania z Jezusem. Najpierw podczas Mszy św., a następnie, już w kaplicy u sióstr, trwając przed Najświętszym Sakramentem z ,,pewnością taką, która się upewnia nierozumieniem”. W Jego obecności pochyliłyśmy się nad postacią św. Józefa, rozmyślałyśmy nad rolą, którą miał do wypełnienia. Po tej refleksji był czas radości i niekończących się rozmów przy ciastkach i herbacie. Po tak długiej przerwie było wiele tematów. Ale ubogaciłyśmy i umocniłyśmy się wzajemnie także przez świadectwa o otrzymywanych przez nas łaskach oraz dzieląc się owocami wcześniejszego rozmyślania.

Św. Józef jest trochę zapomniany i pomijany. Wydaje się odległy. Może dlatego, że w Piśmie Świętym nie zostało zapisane ani jedno wypowiedziane przez niego słowo. Potrafił jednak oddać Bogu wszystko, by wszystko zyskać. Teraz też przecież właśnie o to chodzi – oddawanie siebie Bogu, zaufanie Mu.

Niech św. Józef, patron Słowa, które stało się ciałem, uczy nas otwartym sercem przyjmować Słowo Boże, a także brania odpowiedzialności za słowa, które sami wypowiadamy.

Pamiętajmy o naszych świętych patronach, bo są oni niezawodnymi towarzyszami drogi.

 

Justyna, uczestniczka