Spotkanie dla dziewcząt 29.05.2015

 

Kolejne spotkanie w naszym domu (już ostatnie przed wakacjami…) przebiegło pięknie na Chwałę Pana.

Spotkanie rozpoczęło się od godz. 19.00 adoracją Najświętszego Sakramentu w naszej zakonnej kaplicy, byśmy wiedziały, Kto jest Najważniejszym Panem naszego domu; byśmy w Jego Sercu – Sercu Jezusa – złożyły całe nasze życie, nasze troski i radości. Później nieco posiliłyśmy nasze ciała… J, a s. przełożona Damaris każdej z dziewcząt, a było ich 9 owieczek, wręczyła jakiś drobiazg z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Spotkanie zakończyłyśmy wspólnym rozważaniem Słowa Bożego na Niedzielę Trójcy Świętej, podczas którego każda z nas podzieliła się tym, co dotknęło głęboko jej serca. To doświadczenie spotkania Jezusa w Najświętszym Sakramencie, we wspólnocie i Jego Słowie dało wszystkim nam wewnętrzną radość, że Jezus jest zawsze z nami aż do skończenia świata; dało nam pewność, że wszyscy jesteśmy w Jego Sercu i w promieniach Jego miłości.

s. Nikodema i s. Luiza