Wspólnota Sióstr w Toruniu

 

Za początek tej wspólnoty przyjmuje się datę 20 lipca 1955 r., gdyż w tym dniu przyjechały do Torunia trzy siostry: s. Gonzaga Bahaj – jako kierowniczka kuchni i przełożona sióstr, s. Szczepana Śmigowicz i s. Paschalisa Gacek. Zamieszkały w domu gospodarczym ojców redemptorystów w ogrodzie. W tym czasie w klasztorze rektorem był o. Stafan Ryzner. 22 września została poświęcona kaplica domowa i odprawiona pierwsza Msza św. Na tę uroczystość przyjechała wikaria generalna s. m. Cypriana Regner. „Od tego pamiętnego dnia Pan Jezus pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie, a Msza św. będzie odprawiana codziennie” – tak pisała ówczesna kronikarka s. Zuzanna Pich, która przyjechała na miejsce s. Gonzagi. 28 września dojechała jeszcze jedna siostra: s. Karolina Antonik, która objęła pracę w refektarzu ojców, a w listopadzie przyjechała s. Bogdana Gęsikowska, która została mianowana przełożoną i kierowniczka kuchni. Ojcowie byli bardzo wdzięczni za pracę sióstr, wielokrotnie wyrażali to przy różnych okazjach. Na przestrzeni kilku lat rotacja sióstr była bardzo wielka, szczególnie jeżeli chodzi o pracę w kuchni. Zakres działalności sióstr rozszerzał się i 30 lipca 1957 r. na prośbę ojców przybyła s. Albertyna Jędorek i rozpoczęła pracę przy chorych w parafii, która będzie trwała aż do lat 90-tych. Siostry objęły również pracę w pralni w klasztorze ojców. Przez krótki okres pracowały jako katechetki w szkole, najpierw s. Ernestyna, a po niej s. Gertruda. 6 czerwca 1959 r. siostry uczestniczyły w poświęceniu kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła przy klasztorze. 19 lipca 1962 r. s. Felicyta została mianowana przełożoną domu na pierwsze trzechlecie. Siostry pomimo ogromu pracy w klasztorze i przy parafii ojców aktywnie włączały się w życie Kościoła. W dniu 2 listopada 1962 r. w domu zakonnym sióstr, w kaplicy, odbyło się czuwanie soborowe. Siostry na zmianę, całą noc i cały dzień, czuwały na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Od 17 stycznia 1963 r. pracę w zakrystii objęła s. Laureta Taras i ten obowiązek trwa do dnia dzisiejszego, zmieniają się jedynie siostry zakrystianki. W 1968 r. do pracy katechetycznej przyjechała s. Angella Stepień, a w 1969 r. s. Scholastyka.

Obecnie we wspólnocie toruńskiej przebywają 4 siostry. Pełnią posługę parafialną i katechetyczną:

  1. s. Elżbieta Cyba – przełożona domu, zakrystianka
  2. s. Nikodema Sieczkoś – organistka, prowadzi chór parafialny i scholę
  3. s. Ancella Jabłońska – katechetka, prowadzi Modlitewną Grupę Św. Józefa
  4. s. Bartłomieja Kaczmarek – katechetka.

 

Poniżej kilka zdjęć z życia sióstr józefitek...