O. Kazimierz Hołda

O. Kazimierz Hołda urodził się 22 lutego 1907 r. w Tuchowie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 sierpnia 1933 r. W latach 1933‑1939 studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas okupacji pełnił funkcję prefekta kleryków kończących maturę w Tuchowie i brał czynny udział w tajnym nauczaniu. W latach 1945-1953 był dyrektorem gimnazjum działającego przy klasztorze redemptorystów w Krakowie, a później w Toruniu. Ponadto pełnił obowiązki przełożonego w Toruniu w latach 1947-1953. W latach 1953-1965 sprawował urząd prowincjała zakonu. Dzięki jego staraniom założono nowe placówki w Szczecinku (1957 r.), Elblągu (1957 r.), Gdyni (1958 r.) i Skarżysku Kamiennej (1958 r.). W 1957 r. doprowadził do ponownego otwarcia małego seminarium w Toruniu, zamkniętego w 1952 r. przez władze komunistyczne. W latach 1969-1972 pełnił obowiązki przełożonego w Warszawie. W okresie stalinowskim posiadał specjalne uprawnienia wikariusza generalnego. 29 lipca 1955 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu śledczym na Mokotowie, gdzie przebywał do 23 grudnia tegoż roku. W latach 1969-1975 należał do Komisji ds. Zakonnych przy Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 1966-1972 pełnił funkcję przewodniczącego Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz kuratora i wizytatora zgromadzeń zakonnych. Zmarł 18 sierpnia 1987 r. w Dębicy.

Zob. A. Owczarski, Bibliografia redemptorystów polskich (1883-2008), Kraków 2009, s. 83.