Po co jest diakon w naszej parafii?

 

Pasterz Diecezji Toruńskiej ks. bp. Andrzej Suski udzielił święceń diakonatu dwom żonatym mężczyznom. Diakonat jest pierwszym stopniem święceń kapłańskich. Diakoni żonaci otrzymali wszelkie uprawnienia, jakie przysługują diakonowi w Kościele katolickim. Jako zwyczajni szafarze mogą: udzielać sakramentów chrztu i małżeństwa, głosić słowo Boże, rozdawać Komunię św., udzielać wielu błogosławieństw oraz w imieniu Kościoła przewodniczyć obrzędom pogrzebowym. Jeden z nich Tomasz Chmielewski, mieszkający wraz z rodziną na terenie naszej parafii, został do niej przydzielony dekretem Biskupa. Diakoni działają jako pomocnicy prezbiterów. Trzeba przyznać, że „naszemu” diakonowi nie jest łatwo „przebić się” do posługi liturgicznej w parafii ze względu na dużą liczbę kapłanów tu mieszkających. Diakon Tomasz znakomicie posługuje w działalności charytatywnej, organizując spotkania ze specjalistami różnych dziedzin, oraz w Szkole Nowej Ewangelizacji, a na co dzień pracuje jako katecheta w szkole.