o. Marian Sojka (1959-2021)

O. Marian Sojka urodził się 25 września 1959 roku w Rytwianach. Ukończył szkołę podstawową w Grzybowie, a następnie liceum zawodowe w Staszowie. O podjęciu życia kapłańskiego myślał od czasu szkoły średniej. Po misjach, jakie w rodzinnej parafii wygłosili redemptoryści, nawiązał kontakt ze Zgromadzeniem, do którego wstąpił 1978 roku. Pierwszą profesję zakonną złożył w 1980 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 7 lat później (1985).

W pierwszym roku swojego kapłaństwa, gdy pracował w Zamościu, był kapelanem „Solidarności”, za co został odznaczony Krzyżem Oficerskim. Już po roku posługi w Zamościu został skierowany na studia historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał stopień licencjata. W Rzymie ukończył także szkołę paleografii, dyplomatyki i archiwistyki przy Tajnym Archiwum Watykańskim (1988). Po powrocie do Polski był archiwistą prowincjalnym (1989–1990), a następnie katechetą w Toruniu (1990–1991). Od 1991 roku przebywał w Krakowie, gdzie był korespondentem Radia Watykańskiego (1993–1997) i Radia Maryja (1993–1999), a także wykładowcą historii Kościoła w WSD Redemptorystów oraz w kilku seminariach duchownych zakonnych w Krakowie (1998–2001). Pełnił urząd przełożonego domu zakonnego w Krakowie (1993–1996) oraz radnego przy Zarządzie Prowincji (1994–1999). Od 2002 roku pełnił funkcję dyrektora biblioteki Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. W 2004 roku uzyskał doktorat z historii Kościoła na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2008 roku był pracownikiem Archiwum Generalnego Zgromadzenia w Rzymie. Od 2010 roku mieszkał w domu w Toruniu, gdzie posługiwał jako współpracownik Radia Maryja, dyrektor biblioteki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Był także dyrektorem instytutu „Pamięć i Tożsamość”, a od 2019 roku także dyrektorem muzeum o św. Janie Pawle II. Zajmował się działalnością Kół i Biur Radia Maryja.

Podczas pobytu w Krakowie ujawniła się jego miłość do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która zaprowadziła go do zaangażowania się w dzieło koronacji Jej krakowskiego wizerunku, a także ikony w Mościskach. Był człowiekiem z pełnym oddaniem zaangażowanym w dzieła wyrosłe wokół Radia Maryja, a także serdecznie oddanym pielgrzymom Rodziny Radia Maryja przybywającym do Torunia. Od kilku lat cierpliwie znosił cierpienia, których choroba mu nie szczędziła. Odszedł do wieczności w Toruniu w środę, dzień Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 25 maja, miesiącu Matki Bożej, 2021 roku.