Adoracja Najświętszego Sakramentu

„Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego”. Coraz lepiej rozumiemy, jak wiele zmienia trwanie przed Jezusem w adoracji. Tak rodzi się człowiek na miarę Boga. Bardzo wiele osób włączyło się w adorację Najświętszego Sakramentu w sposób regularny. Bogu za to niech będą dzięki.

Poniżej znajduje się grafik wydarzeń w kościele („P” – pogrzeb; „W” – inne wydarzenia), który będzie aktualizowany na bieżąco. Spoglądając tam, każdy będzie mógł znaleźć czas na adorację, gdy nie ma innych wydarzeń w kościele. Dążymy do całodziennego czuwania przed Najświętszym Sakramentem jako wspólnota parafialna.

LINK DO FORMULARZA