10. rocznica powstania Róż Rodziców

We wtorek, 1 lutego 2022 roku, odbyła się uroczysta Eucharystia z okazji 10. rocznicy powstania przy naszej parafii Róż Rodziców modlących się za swoje dzieci. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ojciec Proboszcz. Podczas procesji z darami zostały przyniesione do ołtarza chleb, woda, wino, hostia oraz symboliczne 10 róż. O. Proboszcz zauważając, że istnieje już 7 róż, zachęcił, aby to ważne modlitewne dzieło propagować i rozwijać.

Warto zauważyć, że członkowie tej wspólnoty włączają się w 20-osobowe grupy zwane różami. W ten sposób poszczególni rodzice podejmują modlitwę w intencji całej grupy dzieci, modląc się wzajemnie za swoje pociechy. Każdy odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca, rozważając przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicę. Zatem za poszczególne dziecko dzień w dzień odmówiony jest cały Różaniec.

Po Najświętszej Ofierze spotkaliśmy się w salce „Pustelnik” przy wspaniałym „Torcie Pani Władzi”. Wielu w zachwyt wprowadzała też okolicznościowa dekoracja stołu wykonana przez naszą p. Basię.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszej wspólnoty, zapraszamy na stronę internetową: https://www.jozeftorun.pl/pl/wspolnoty-i-grupy/rozaniec-rodzicow lub na Facebooka: https://www.facebook.com/R%C3%B3%C5%BCaniec-Rodzic%C3%B3w-za-dzieci-przy-parafii-%C5%9Bw-J%C3%B3zefa-w-Toruniu-104449345426752

o. Paweł Orzeł CSsR