19-26 czerwca 2021 Peregrynacja ikony M.B. Nieustającej Pomocy

Już po raz drugi w dniach poprzedzających uroczystość liturgiczną ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy nawiedzała wybrane kościoła Diecezji Toruńskiej. Tegorocznej peregrynacji towarzyszyła idea nawiedzenia dekanatów. I tak w sobotę, 19 czerwca rozpoczęła się doba nawiedzenia w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie. Potem ikona wędrowała kolejno do parafii Wniebowzięcia NMP w Lidzbarku, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie, parafii św. Jana w Lubawie, parafii św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, parafii św. Marii Magdaleny w Kurzętniku oraz w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy, skąd powróciła do Torunia. Peregrynacji towarzyszyło trzech redemptorystów: o. Wojciech Zagrodzki, o. Piotr Wiśniewski i o. Przemysław Ilski.

Trzeba przyznać, że doba nawiedzenia cieszyła się dużym zainteresowaniem. W uroczystości rozpoczęcia brali udział również kapłani i wierni z sąsiednich parafii dekanatu. Uroczystość rozpoczynała się od nabożeństwa oczekiwania na przyjazd ikony. W dniu przyjazdu po krótkim obrzędzie powitania miała miejsce nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z kazaniem ojca redemptorysty. Po niej była sprawowana Msza św. – centralny punkt tego wieczoru. Następnie rozpoczynał się czas indywidualnej modlitwy osób i rodzin do wieczornego apelu, zwykle o godz. 21.00. A w dniu kolejnym ponownie był czas przeznaczony na indywidualną modlitwę w ciszy aż do uroczystej Mszy św. na zakończenie doby nawiedzenia z kazaniem ojca redemptorysty. Niektóre parafie zorganizowały różnego rodzaju spotkania w ciągu dnia dla grup stanowych. Duszpasterze miejscowi zwracali uwagę na liczny udział wiernych zarówno podczas nabożeństw zorganizowanych, jak i w czasie przeznaczonym na modlitwę indywidualną.