Bierzmowanie 2022

Sobota, 23 kwietnia była dniem wyjątkowym dla naszej parafii, szczególnie dla naszej młodzieży. Podczas uroczystej Eucharystii o godz. 11.00 Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej, udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Sakrament przyjęły 103 osoby.

Ksiądz Biskup Wiesław w homilii skierowanej do młodzieży przypomniał, że bierzmowanie to początek ich drogi z Chrystusem, a nie jej koniec. Człowiek napełniony Duchem Świętym ma wyjść w świat do ludzi, wśród których żyje, swoją postawą świadczyć i głosić prawdę o Chrystusie, który jest źródłem życia. Tylko Jezus może nas zbawić i dać nam życie wieczne.

23 kwietnia obchodzimy również uroczystość Świętego Wojciecha (w tym roku z racji oktawy Wielkanocy przeniesiona została na 26 kwietnia). Jest to zarazem dzień imienin naszego o. proboszcza Wojciecha Zagrodzkiego. Podczas Eucharystii młodzież i licznie zgromadzeni parafianie modlili się w intencji ojca proboszcza. Miłym akcentem na zakończenie Eucharystii było złożenie życzeń o. Wojciechowi przez przedstawicieli młodzieży, która przystąpiła do sakramentu bierzmowania.