Błogosławieństwo nowego tabernakulum

Po II Soborze Watykańskim wszystkie przedmioty służące do sprawowania liturgii (w tym także tabernakulum) powinny być pobłogosławione. W ten sposób wierni uświadamiają sobie znaczenie i godność danego przedmiotu i zwracają na niego szczególną uwagę. Jeśli tabernakulum zostało oddane do użytku bądź odnowione w innym czasie niż podczas poświęcenia kościoła, to powinno być pobłogosławione w czasie Mszy św. po modlitwie powszechnej, zgodnie z księgami liturgicznymi.

Myśl o nowym tabernakulum zrodziła się już kilka lat temu. Długo trwały poszukiwania odpowiedniego projektu. Kiedy jesienią 2016 roku został przedstawiony parafianom projekt przygotowany przez p. inż. Andrzeja Ryczka, natychmiast spotkał się z aprobatą. Wykonania podjęła się Pracownia Rzemiosł Artystycznych Stanisław Stopyra z Grodziska Górnego. Tabernakulum zostało zainstalowane w marcu 2017 roku i oczekiwało na czas uroczystego błogosławieństwa.

Stosowny moment nadszedł w dniu uroczystości patronalnej parafii i kościoła – św. Józefa. Mszy św. wieczornej, w której wzięło udział ponad 20 kapłanów, przewodniczył ks. prof. Jan Perszon. Wśród koncelebransów byli obecni kapłani dekanatu Toruń II z ks. prał. Stanisławem Majewskim na czele, a także z innych dekanatów Torunia (m.in. ks. kan. Jan Ropel), kapłani diecezjalni i zakonni (m.in. ks. Robert Giza – michalita oraz ks. Mariusz Witkowski – salezjanin). Przybyły również siostry zakonne. Licznie dołączyli redemptoryści pracujący w Toruniu, jak również przybyli z innych ośrodków (m.in. o. Andrzej Mikuć). Przy ołtarzu pojawiło się również wielu członków liturgicznej służby ołtarza. Uczcić swojego patrona przybyli licznie parafianie, a wśród nich ci, którzy na różne sposoby składają świadectwo o szczególnych więziach łączących ich z osobą św. Józefa: siostry józefitki, Grupa Modlitewna św. Józefa, mieszkańcy Działek św. Józefa i ul. św. Józefa oraz członkowie męskiej wspólnoty Synowie Józefa. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór parafialny.

W homilii ks. Jan Perszon zwrócił uwagę na fakt, że Józef pozostał człowiekiem zaufania Bogu także wtedy, kiedy właściwie zabrano mu niemal wszystko. Po Modlitwie wiernych podszedł do tabernakulum, które od początku Mszy św. było otwarte i puste, a następnie wypowiedział słowa błogosławieństwa. W następnej kolejności dokonał okadzenia tabernakulum i pokropienia wodą święconą. Po Komunii św. Ciało Pańskie zostało złożone do odnowionego tabernakulum.

Kiedy Msza św. dobiegała końca p. Halina i Janusz Mazurkowie w imieniu całej wspólnoty parafialnej złożyli czterem siostrom józefitkom życzenia z okazji ich święta patronalnego. Był to doskonały moment, by dostrzec cichą obecność sióstr pośród nas. Po czym głos zabrała przełożona toruńskiej wspólnoty sióstr józefitek, dziękując za wiele życzliwości. Wszystkim obecnym siostry podarowały obrazek św. Józefa z modlitwą w intencji rodzin i powołań do ich zgromadzenia. Na zakończenie odśpiewana została litania do św. Józefa.

A po Mszy św. wszyscy obecni w kościele zostali zaproszeni do Kaplicy Szkolnej, gdzie miała miejsce uroczystość nazwana „biesiadą wielkopostną”. Gospodarzem „biesiady” była Grupa św. Józefa wraz z o. Szczepanem. To znaczy, że był strogonof, były ciasta, kawa, herbata, a nade wszystko wspólne śpiewanie piosenki biesiadnej pod przewodem chóru. Blisko 200 osób zgromadziło się na wspólnym świętowaniu.

więcej zdjęć z Mszy św. na facebooku

więcej zdjęć z „biesiady” na facebooku

autorką zdjęć jest p. Zdzisława Marszałkowska