Boże Narodzenie w parafii

Jak co roku obchody świąt Bożego Narodzenia rozpoczęły się w wigilijny wieczór, kiedy rodziny zasiadały do wieczerzy, a niektórzy przybyli do świątyni, by wziąć udział we Mszy św. o godz. 16.00. Zjawiła się blisko 100‑osobowa grupa parafian, wspólnota sióstr józefitek, a przy ołtarzu licznie stanęli ojcowie redemptoryści. Po homilii miało miejsce odnowienie ślubów zakonnych przez wszystkich obecnych przy ołtarzu kapłanów. Po zakończeniu Mszy św. nastąpił wzruszający moment, kiedy z opłatkiem w dłoni podeszli do siebie nawzajem wszyscy obecni w świątyni, składając świąteczne życzenia. Potem zgromadzeni udali się do swoich domów, by zasiąść do wigilijnego stołu.

Kiedy wybiła godz. 22.00 rozpoczęła się pierwsza z dwóch Pasterek. Z zakrystii wyruszyła uroczysta procesja pod przewodem o. Marcina Surgi, a mury świątyni wypełnił śpiew kolędy zainicjowanej przez dzieci ze scholi „Promyki Maryi”. Pasterce o północy przewodniczył ojciec proboszcz, a kolędy inicjował chór naszej parafii „Perpetuo Soccorso”. Kiedy procesja dotarła do przygotowanej uprzednio bożonarodzeniowej szopki, przewodniczący liturgii umieścił Dzieciątko w żłóbku, a następnie wszyscy podążyli do ołtarza, gdzie rozpoczęła się Msza św. Homilię na obu Pasterkach wygłosił o. Jacek Aniszewski, który m.in. zwrócił uwagę na realność wspominanego w liturgii wydarzenia Bożego Narodzenia, którego nie można traktować w kategoriach mitu czy legendy. Podkreślił również, że przeżycie wydarzenia „Boga z nami” prowadzi nas do przezwyciężenia lęku, który niejednokrotnie towarzyszy nam w codziennym życiu. Trzeba przyznać, że obydwie Pasterki zgromadziły wyraźnie więcej ludzi, niż w roku ubiegłym. Przybyło także wiele dzieci, a także gości naszych parafian. Na zakończenie Mszy św. w imieniu wspólnoty redemptorystów życzenia złożył jej przełożony o. Wojciech Zagrodzki, dziękując zarazem wszystkim, którzy przyczynili się do tak okazałej oprawy liturgii świątecznej. A potem nie było końca wzajemnie składanym życzeniom, zarówno przy wyjściu z kościoła, jak i w zakrystii.

Trzeba zauważyć, że dzięki życzliwości grupy parafian była możliwa transmisja wideo Pasterki o północy, dostępna przez szereg dni na stronie internetowej parafii.

Poranna Msza św. o godz. 6.30 została odwołana, ale potem przez cały dzień wierni przybywali, by wziąć udział we Mszy św. w tym świątecznym dniu. Czynna była również szopka ruchoma, która – jak się okazało – była atrakcją nie tylko dla dzieci.