Cegiełki na remont - trwają prace na poddaszu kościoła

Już trzeci miesiąc trwają prace remontowe na strychu kościoła. W pierwszym etapie zostało usunięte zniszczone ocieplenie stropu kościoła. W tym tygodniu rozpoczną się prace związane z wymianą instalacji elektrycznej. Zostają również wnoszone urządzenia służące modernizacji instalacji wentylacyjnej. Postęp prac można zobaczyć na kilku zdjęciach poniżej (zdj. 8-11, stan z dnia 10.12.2014).

Trudno, z wewnątrz świątyni nie widać zakresu prac, które mają miejsce ponad jej sklepieniem, chociaż słychać dobiegający od góry hałas. Z tego powodu prace muszą być przerywane podczas odbywających się w kościele uroczystości (np. pogrzebów), co wydłuża czas ich wykonania. Nie ma również możliwości wprowadzenia parafian na poddasze, by pokazać, dlaczego trzeba było podjąć inwestycję w tak szerokim zakresie. Zainteresowanym pozostaje spojrzenie na kilka zdjęć, które pokazują stan wkrótce po rozpoczęciu prac (zdj. 1-7, stan z dnia 17.10.2014).

Pierwotnym zamierzeniem była jedynie nowa instalacja wentylacyjna, której zasadniczym zadaniem miało być wyprowadzenie wilgoci z kościoła, jaka gromadzi się w wyniku obecności większej liczby osób w świątyni (w przeciwnym wypadku wilgoć ta będzie wchłaniana przez ściany kościoła, zwłaszcza w okresie zimowym, a to jest już prosta droga do powstawania różnego rodzaju zagrzybień). Dotychczas istniejąca wentylacja w wyniku upływu czasu stała się nie tylko niewydolna, ale po prostu domagała się kapitalnego remontu ze względu na zużycie materiałów. Nowa wentylacja poprawi również komfort przebywania w kościele, co z kolei będzie odczuwalne w gorących miesiącach wakacyjnych.

Jednakże bliższe przyjrzenie się stanowi faktycznemu istniejącemu na strychu kościoła doprowadziło do decyzji o konieczności wymiany całej tamtejszej instalacji elektrycznej. Ponadto uzupełnienia domaga się ocieplenie stropu świątyni, gdyż dotychczas istniejące (wykonane z mieszaniny trocin i wapna) w wyniku upływu czasu zwyczajnie osunęło się z czaszy stropu, a odkryte fragmenty murów groziły ich przemarzaniem. Każdy, kto choć trochę zna się na budownictwie, wie, czym grozi przemarzanie stropów kościoła.

Bardzo wielu parafian rozumie potrzebę tych prac. Wymagają one dużych nakładów finansowych. Są one niezbędne do wykonania przed przystąpieniem do odnowy elewacji zewnętrznej, jak również malowania wnętrza świątyni. Ci, którzy to rozumieją, ofiarnie włączają się w gromadzenie środków, składając ofiary do puszek w każdą drugą niedzielę miesiąca (od grudnia ofiary te będą składane nie do puszek, lecz na tacę zbieraną podczas każdej Mszy św.). Bóg zapłać wszystkim, którzy wytrwale angażują się w to przedsięwzięcie.

Na prośbę grupy parafian w listopadzie 2014 roku zostały wyemitowane parafialne „cegiełki”, które będą do nabycia w zakrystii kościoła i w sekretariacie parafii. „Cegiełki” zostały wydrukowane w czterech nominałach: „20”, „50”, „100” i „500” zł. Będą one zarazem znakiem, który pozostanie w domu jako pamiątka zaangażowania w II etap prac przy kościele.