Dzień skupienia dla bierzmowanych

W naszej parafii 23 marca był wyjątkowy dla osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, ponieważ w tym dniu odbył się dzień skupienia pod hasłem „Jesteś powołany”. W trakcie tego dnia młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania wysłuchała świadectw dotyczących powołania. Ojciec Grzegorz opowiedział o powołaniu do kapłaństwa, Paulina i Przemek o trudnej drodze do sakramentu małżeństwa, a Świeckie Misjonarki Najświętszego Odkupiciela o powołaniu do ewangelizacji. Prowadząca śpiew „Góra Błogosławieństw” i wspólnota młodzieżowa Scala działająca w naszej parafii odkryły przed młodzieżą rolę i wartość wspólnoty. Najważniejszym punktem jednak była Msza św., podczas której Weronika i Denis przyjęli sakrament chrztu świętego i Pierwszej Komunii. Pięknym świadectwem tego, że Kościół jest „Wspólnotą wspólnot” była pomoc udzielona przez różne wspólnoty przy organizacji tego dnia. Szczególnie dziękujemy Klubowi Seniora za pyszne ciasta.