Dzień Życia Konsekrowanego 02.02.2019

Dnia 2 lutego w Święto Życia Konsekrowanego do Sanktuarium MBNP w Toruniu przybyły osoby konsekrowane z całej toruńskiej diecezji. Oprócz licznie zgromadzonych sióstr zakonnych, obecni byli także zakonnicy – ojcowie i bracia, a także wdowy i dziewice konsekrowane. Pierwszym punktem obchodów było spotkanie przełożonych męskich wspólnot zakonnych z Księdzem Biskupem Wiesławem Śmiglem. Następnie Ksiądz Biskup przewodniczył wspólnej Eucharystii, podczas której osoby konsekrowane odnowiły swoje oddanie Bogu w ślubach zakonnych. Po Mszy Świętej miał miejsce posiłek i wspólne bratersko-siostrzane spotkanie w Domu Pielgrzyma.