Jubileusze 50-lecia i więcej lat życia sakramentem małżeństwa

Od kilku lat z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w ostatnią niedzielę kolejnych miesięcy podczas Mszy św. o godz. 9.30 świętowane są poszczególne rocznice życia sakramentem małżeństwa: 5-lecie i 10-lecie, 15-lecie i 20-lecie, 25-lecie itd. W niedzielę 24 września mieliśmy czas świętowania złotego jubileuszu sakramentu małżeństwa. Przed ołtarzem stanęły cztery pary małżeńskie, ale przed rokiem takich par było aż jedenaście! Byli to jubilaci, którzy w sakramencie małżeńskim przeżyli co najmniej pół wieku. Jedna para świętowała 50. rocznicę sakramentu małżeństwa, dwie pary 55. rocznicę, a najstarsi stażem aż 62. rocznicę ślubu.

Po homilii wzruszeni jubilaci podeszli do ołtarza i patrząc sobie w oczy, kolejno odnowili swoje małżeńskie ślubowania. Po zakończonej Mszy św. o. proboszcz Wojciech Zagrodzki wręczył jubilatom pamiątkowe dyplomy. Z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich podczas tej uroczystości i po jej zakończeniu zrobione zostały zdjęcia, które jubilaci otrzymają na pamiątkę. Wybrane z nich załączono poniżej.

Życzymy jubilatom Bożego błogosławieństwa na dalsze wspólne lata w zdrowiu, radości i pomyślności, a także dalszego trwania w miłości przy wsparciu i pomocy ze strony najbliższych (dzieci, wnuków, przyjaciół i sąsiadów).

Z pewnością dla wszystkich uroczystość taka jest dobrym i potrzebnym świadectwem, że z Bożą pomocą i opieką Matki Bożej możliwe jest dochowanie wierności ślubom złożonym wiele lat temu podczas zawarcia związku małżeńskiego.

W bieżącym 2017 roku można było zaobserwować mniejsze zainteresowanie wspólnym świętowaniem rocznic sakramentu małżeństwa, natomiast rośnie liczba małżeństw, które w gronie własnej rodziny uczestniczą we Mszy św. ofiarowanej w ich intencji dokładnie w rocznicę ślubu, i to zaczynają już od 1. rocznicy ślubu. To jest bardzo piękna praktyka! Jeśli wspólne celebracje odnowienia ślubów małżeńskich chociaż w niewielkim stopniu przyczyniły się do wzrostu tej praktyki, to znaczy, że spełniły swoje zadanie.

Wszystkie małżeństwa zachęcamy, by celebrowanie każdej rocznicy sakramentu małżeństwa stało się ich stałą tradycją i prawdziwym, rodzinnym świętem.