Kolędowanie scholki „Promyki Maryi”

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia schola dziecięca „Promyki Maryi” wraz z grupą rodziców pod przewodem s. Nikodemy i o. Marcina Surgi zgromadziła się przed klasztorem ojców redemptorystów, by udać się na Działki św. Klemensa, zapraszając mieszkańców do wspólnego kolędowania. Przybyło ponad 20 dzieci. Oczywiście na początku zapukano do drzwi ojców redemptorystów. Po przekroczeniu drzwi klasztoru korytarz wypełnił się „Promykami Maryi”, a w całym klasztorze zabrzmiała kolęda. Potem dzieci wędrowały od domu do domu, a tam, gdzie im drzwi otworzono, składały życzenia i śpiewały kolędy i pastorałki. Bardzo wielu mieszkańców Działek przyjęło naszych małych kolędników. Dzieci nie pogardziły żadnym z upominków, którymi zostały obdarowane. Otrzymane słodycze podzieliły między siebie, a zebrane pieniądze postanowiły przeznaczyć na pomoc misjom sióstr józefitek w Afryce. Zamierzają jeszcze przygotować kartkę z namalowanymi serduszkami – mają być one znakiem, że dzieci nade wszystko pragną podarować misjom płynącą z serca modlitwę, a przekazywana ofiara ma być tego pragnienia potwierdzeniem. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Działek św. Klemensa, którzy tak serdecznie przyjęli naszych kolędników.

Trzeba dodać, że nasze „Promyki Maryi” otrzymują wiele zaproszeń od różnych ośrodków. W poniedziałek 16 grudnia wystąpiły już z koncertem kolęd na Rynku Starego Miasta w Toruniu (nagranie z tego występu można zobaczyć tutaj). Natomiast w niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia kolędowały przy szopce na toruńskim Rynku Nowomiejskim. W pierwszy dzień Nowego Roku , 1 stycznia udadzą się do pobliskiego hospicjum, by z chorymi dzielić się radością Bożego Narodzenia. A w niedzielę 26 stycznia 2014 mają odpowiedzieć na zaproszenie do zaśpiewania kolęd w parafii św. Klemensa w Warszawie. Brawo „Promyki Maryi”! Gratulacje trzeba też składać niezmordowanej s. Nikodemie, która jest duszą każdej inicjatywy związanej z naszą scholą dziecięcą.