Koncert ku czci św. Zygmunta Gorazdowskiego

Siostry józefitki ogłosiły Rok św. Zygmunta Gorazdowskiego z okazji 10. rocznicy jego kanonizacji. Na przestrzeni tego czasu, który rozpoczął się jesienią 2014 roku, siostry józefitki zaproponowały już wiele inicjatyw, które mają przybliżyć postać Świętego. Jedną z nich jest koncert, który odbył się w niedzielę 14 czerwca w naszej parafii. Składały się na niego nie tylko pieśni wykonywane przez chór „Perpetuo Soccorso” parafii św. Józefa, ale również wybór cytatów św. Zygmunta lub tekstów o nim. A całość przygotowała s. Nikodema.

Podziwiać trzeba członków chóru, którzy pomimo i tak już bardzo obciążonego w różne wydarzenia roku, ochoczym sercem podjęli przygotowania jeszcze jednego dodatkowego koncertu. U początku głos zabrała s. Damaris, przełożona wspólnoty sióstr józefitek w Toruniu. A w kościele zgromadzili się parafianie i goście, którzy z tej godziny spędzonej w świątyni wynieśli nie tylko wiele doznań estetycznych, ale również inspiracji duchowych postacią św. Zygmunta Gorazdowskiego.

W wydarzeniu wzięli udział muzycy: Michał Czaposki i Michał Daleszczyk – klawisze. Flet – Iwona Klaman, gitara klasyczna – Tomasz Cienkowski. Szczególne podziękowanie należy skierować dla Jacka Wojciechowskiego i Zyty Piaseckiej, którzy włożyli wiele trudu, aby ten koncert mógł się odbyć.

Na zdjęciach można zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Szkoda, że nie można posłuchać...